Ljubljana, sreda, 24. julij 2019, 08:37

Slovenski turizem beleži rekordno rast

0:00
0:00
Ljubljanski grad
Foto © p. Ivan Rampre

Število prihodov gostov je lani znašalo 4,7 milijona, nočitev pa je bilo 12 milijonov. Pred približno desetimi leti je bilo prihodov turistov približno 2,7 milijona, nočitev pa dobrih 8 milijonov. Državna strategija pa predvideva nadaljnjo rast. O tem, če smo na njo pripravljeni, kakšni izzivi čakajo panogo ter o turistih v Sloveniji, so za oddajo Pogovor o spregovorili direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek, izvršni direktor destinacije Terme 3000 - Moravske Toplice in Terme Banovci Igor Magdič ter vodja tržnega komuniciranja pri Slovenski turistični organizaciji Livija Kovač Kostantinovič.

Sogovorniki so se strinjali, da je za uspehe slovenskega turizma bistvena pravilna usmeritev in sodelovanje med različnimi ponudniki znotraj panoge. Kovač Kostantinovičeva je pojasnila, da čeprav strategija predvideva nadaljnjo rast števila gostov in nočitev, to ni edini cilj. »Osrednji cilj je doseganje višjih prilivov iz naslova potrošnje tujih turistov.«

Sogovorniki so poudarjali, da je nujno strmeti k nadaljnji kakovosti storitev in ponudbe. V Ljubljani, kamor prihajajo večinoma tuji turisti, rastejo tudi novi hoteli. »V določenih delih leta v Ljubljani ni zadosti prenočitvenih zmogljivosti. Za to je več razlogov. V letošnjem letu imamo rekordno leto tudi v poslovnem turizmu,« je dejala Stuškova in dodala, da želijo z načrtovanji turiste privabiti tudi v obdobjih, ki so rezultatsko nekoliko slabša in tako razbremeniti pritisk v največji sezoni.

V Pomurju, kjer živi predvsem termalni in zdraviliški turizem, pa zaenkrat ne vidijo potreb po povečevanju števila sob. Kljub temu so v Termah 3000 v preteklem obdobju veliko sredstev vložili v obnovo bazenskih kompleksov ter bivalnih enot. Magdič je poudaril, da imajo že tudi načrte za začetek prihodnjega leta, ko se bodo lotili predvsem »izgradnje dodatnih gostinskih kapacitet«.

Eden od izzivov slovenskega turizma je tudi pomanjkanje ustreznih kadrov. »Občasno se težave pojavljajo. Mi smo te težave predvideli in smo pravočasno reagirali. Res je, da delovne sile v lokalnem okolju ni dovolj. To ni nobena skrivnost,« je dejal Magdič in pojasnil, da težave rešujejo tudi z delovno silo iz tujine.

Sogovorniki so se strinjali še, da obstajajo nekateri izzivi tudi na področju mobilnosti. Tako bi si med drugim želeli več letalskih povezav ter izboljšave v železniškem prometu.

Prisluhnite Pogovoru o.

Ne spreglejte: