Ljubljana, sobota, 23. februar 2019, 22:56

Jeseni začetek programa svetovanja malim in srednjim podjetjem za uvrstitev na borzo

Borza
Foto © Nika Gorenc

Evropska banka za obnovo in razvoj bo prihodnji dve leti v Sloveniji izvajala poseben program podpore in svetovanja malim in srednjim podjetjem. Želi jih namreč privabiti na borzo. Do konca avgusta se lahko vanj prijavijo podjetja, ki imajo manj kot 50 milijonov evrov letnega prometa in do 500 zaposlenih. Deset izbranih bo jeseni povabljenih na enodnevno delavnico, tri podjetja bodo nato začela priprave na postopek uradne kotacije.

V program Evropske banke za obnovo in razvoj se lahko prijavijo različna mala in srednja podjetja, na primer družinska podjetja, zasebna podjetja, ki iščejo dodatna sredstva, ali startupi, ki ustvarjajo prihodke in iščejo svež kapital. Ideja je, da finančna sredstva pridobijo na domačem kapitalskem trgu bodisi z izdajo podjetniških obveznic bodisi s prvo javno ponudbo delnic.

"Ljubljanska borza je bila v preteklosti bolj ali manj platforma za privatizacijo, a mi želimo, da bi se pozicionirala kot trg, kamor se podjetja usmerjajo, ko želijo pridobiti sveža sredstva za financiranje. To je naš glavni cilj," je pojasnil predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec. "Ker vemo, da se v preteklosti podjetja niso posluževala tega trga za financiranje, smo se odločili, da tudi naša uspešna podjetja izobrazimo na tem področju in jim pomagamo razumeti, kako deluje kapitalski trg. Le tako lahko pričakujemo, da se bodo katera od teh podjetij opogumila in šla po poteh, ki jih dejansko poznajo vse razvite ekonomije."

Izvajanje pilotnega projekta je financira Evropska komisija, namenila mu je 250.000 evrov. Če se bo izkazal za uspešnega, ga bodo prekopirali tudi na ostale države. V Agenciji za trg vrednostnih papirjev to pozdravljajo, prepričani so, da to vodi v razvoj slovenskega kapitalskega trga.

Trem malim in srednjim podjetjem, ki se bodo prebila skozi sito, bo Evropska banka za obnovo in razvoj ponudila obsežen program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen njihovim potrebam. Trajal bo do 18 mesecev. Ostala zainteresirana podjetja bodo lahko sodelovala v ločenem dvoletnem partnerskem programu Ljubljanske borze.

Ne spreglejte: