Ljubljana, nedelja, 24. marec 2019, 01:51

Spomnili se bodo Ericha Prunča

Erich Prunč
Foto © KKZ

"Ohranili ga bomo v spoštljivem spominu."

Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca, župnija Škocjan in tamkajšnje SPD Vinko Poljanec in sorodniki vabijo k spominski sveti maši ob 30. dnevu smrti prof. dr. Ericha Prunča, ki bo danes ob 19. uri v župnijski cerkvi v Škocjanu v Podjuni.

Em. univ. prof. dr. Erich Prunč (15. 10. 1941 – 28. 5. 2018), doma iz Straše vasi pri Škocjanu, je bil jezikoslovec, slavist in prevajalec, literarni zgodovinar in pesnik, znanstvenik in raziskovalec.

V 60-ih letih je bil med soustanovitelji literarne in kulturne revije Mladje ter pobudnik in vodja gledališke skupine Oder mladje.

Kot predsednik Krščanske kulturne zveze KKZ (1968–1970) je bil Erich Prunč velik zagovornik sodelovanja med obema kulturnima organizacijama, pa tudi sodelovanja z matično Slovenijo. Bil je med pobudniki Koroških kulturnih dnevov v Celovcu, ki so jih v letih od 1969 do 1991 organizirale kulturne in politične organizacije koroških Slovencev v sodelovanju priznanih znanstvenikov in strokovnjakov iz Koroške in Slovenije.

Bil je med idejnimi očeti etnološkega oddelka pri KKZ (1983), ki je bil predhodnik inštituta Urban Jarnik (1992). Erich Prunč je bil tudi najpomembnejši raziskovalec jezika duhovnika, pesnika in narodopisca Urban Jarnika.

Od leta 1968 je bil asistent, od leta 1988 dalje pa docent na Inštitutu za slavistiko v Gradcu. Leta 1988 je postal prvi redni profesor za prevodoslovje v Avstriji in vodil graški inštitut vse do svoje upokojitve leta 2010.

Od leta 2007 je bil dopisni član Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, od 2009 pa častni senator Univerze v Ljubljani.

Leta 1990 sta mu Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelila Tischlerjevo nagrado kot priznanje za vsestranska prizadevanja na kulturnem in znanstvenem področju.

Ne spreglejte: