Ljubljana, četrtek, 17. januar 2019, 20:58

"Ne čistite danes, samo sedite in se pogovarjajte"

Jonata Potočnik
Foto © Rok Mihevc

"Moraš imeti občutek za starejšega, se mu prilagajati, razumeti njegove potrebe in spoštovati njegovo intimo."

V Sloveniji se delež prebivalcev, starejših od 65 let, vztrajno povečuje. Vprašanje pa je, kako jim zagotoviti kvalitetnejše življenje, da lahko ostanejo doma. Ena od možnosti je nega na domu, s katero nekatere ustanove poskrbijo za različne potrebe.

V današnji Svetovalnici smo tako gostili direktorico Centra za pomoč na domu v Mariboru Jonato Potočnik. S pomočjo na domu so začeli leta 2002, danes zaposlujejo 47 ljudi. Kot opozarja Potočnikova, so tudi pri njih čakalne dobe, saj ljudje žal ne dobijo pomoči takoj, ko jo potrebujejo.

Zakaj je situacija taka, gostja odgovarja, da občine, ki so dolžne poskrbeti za starejše občane, nimajo dovolj denarja, da bi zaposlile dodaten kader. Občine morajo sicer sofinancirati storitve v višini 50 odstotkov. »Cena v Mariboru za uporabnike je tako npr. 4,70€ na uro, v nekaterih ostalih občinah 4,53€. Če stranka nima dovolj sredstev, vloži vlogo na Center za socialno delo, kjer ugotavljajo upravičenost in višino sredstev sofinanciranja.«

Najprej je potrebno oddati povpraševanje, da uporabnik potrebuje pomoč. Obišče jih koordinator, s katerim sklenejo osebni načrt, kako bo potekala oskrba. Nato pride socialna oskrbovanka, ki te storitve tudi opravlja. »Imamo tri sklope opravil, to so dnevna in gospodinjska opravila ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pri teh gre za vzpostavljanje socialne mreže s pomočjo prostovoljcev, sorodnikov, itd.«

Kljub določilom kaj vse počnejo, pa po besedah Potočnikove ljudje včasih pričakujejo preveč. »Naši zaposleni ne delajo po vrtovih, ne čistijo oken...so opravila, ki so točno določena. Če pa se pojavi potreba po dodatnih storitvah, se sklene aneks in dogovor za dodatno delo.«


Delo oskrbovanec je stresno in ni enostavno, zato naša sogovornica pravi, da ta poklic ni za vsakega. »Tukaj so socialne stiske, gre za delo na terenu in ni »fiksno« tako kot v domovih za starejše. V vsakem vremenu se moraš odpraviti od uporabnika do uporabnika, treba se je prilagajati okolju in ljudem.« Tudi zaradi težavnosti dela je opaziti temu primerno pomanjkovanje kadra. »Med drugim tudi zato, ker na našem štajerskem koncu veliko ljudi dnevno migrira v sosednjo Avstrijo, kjer so za podobno delo bolje plačani.«

Empatija v tem poklicu je bistvena, pravi gostja. »Moraš imeti občutek za starejšega, se prilagajati, razumeti moraš njegove potrebe in ga spoštovati, ko prideš v njegovo intimo in hišo. Ljudje so srečni, ker dobijo stik z zunanjim svetom, saj svojega doma nekateri sploh ne zapustijo. In velikokrat se zgodi, da si nekateri želijo samo pogovora, saj opažamo vedno več osamljenosti pri starejših.« Zato po njenih besedah v delo vključujejo tudi prostovoljce, ki jih obiskujejo, pa tudi javna dela.


Ne spreglejte: