Ljubljana, četrtek, 17. januar 2019, 20:55

Ne slovenščini med prvim obhajilom v Špetru

Svet slovenskih organizacij
Foto © Svet slovenskih organizacij SSO

Svet slovenskih organizacij SSO je obsodil dogajanje v Špetru v Beneški Sloveniji v Italiji, ko je bila ob prvem svetem obhajilu uporaba slovenskega jezika prepovedana.

Kot še piše v sporočilu za javnost, je še posebno zaskrbljujoče to, da so bili deli obreda v drugih jezikih. To je seveda lepo in prav, a zakaj se je prezrlo avtohtoni slovenski jezik, za katerega so nekateri starši prvoobhajencev tudi zaprosili?

SSO ocenjuje, da je to dejanje nesprejemljivo in skregano z današnjo realnostjo, ki je usmerjena v priznanje in ovrednotenje avtohtone prisotnosti Slovencev v Benečiji. To bi moralo biti še posebno prisotno v sklopu Cerkve. V ta namen bo vodstvo krovne organizacije v naslednjih dneh poseglo pri vseh krajevnih Cerkvenih predstavnikih, da takih primerov izključevanja slovenščine ne bo več.

SSO se zahvaljuje Giuli Strazzolini, ki se je pogumno javno zavzela v korist slovenščine. Organizacija zaupa v videmskega škofa in špeterskega župnika, da bo prišlo do takojšnje pozitivne rešitve, ki bo slovenskemu jeziku priznalo mesto, ki mu pripada na področju, kjer na Videmskem živi slovenska narodna skupnost. Nikomur namreč ne bo koristilo, če bi ta neljubi dogodek presegel okvire krajevne Cerkve.


Ne spreglejte: