Ljubljana, sobota, 25. maj 2019, 01:06

»Natura 2000 so kronski dragulji evropske narave«

0:00
0:00
Zavarovana območja.
Foto © splet

V Evropski uniji 21. maja zaznamujemo dan Nature 2000. Gre za omrežje, ki je bilo uzakonjeno leta 1992, s katerim ohranjamo evropsko pomembne rastlinske in živalske vrste ter njihov življenjski prostor. Slovenija ima med vsemi članicami Unije najvišji delež ozemlja, ki je vključeno v to območje, kar je odraz njene izredne biotske raznovrstnosti.

Omrežje Natura 2000 s svojimi 27.000 območji v vseh državah članicah EU deluje kot dejavnik pri ohranjanju bogate evropske dediščine in ponuja možnosti za rekreacijo, krepitev zdravja, turizem, umetniško izražanje, izobraževanje in osveščanje o bogati naravni dediščini. K zaščitni zakonodaji Natura 2000 so vlade držav Evropske unije pristopile leta 1992. Naravovarstvenik dr. Peter Skoberne: »EU se je v tem času precej spremenila, njen obseg se je precej zvečal. Tako se je tudi območje Nature 2000 pokazalo v čisto drugi luči. Rezultati kažejo, da za določene vrste in habitatne tipe ni težko ohranjati tega ugodnega stanja, da pa določeni tipi narave, kot so ekstenzivna travišča ali mokrišča, pa so še vedno tista, kjer se stanje lahko slabša in je potrebna pozornost, da jih ne izgubimo.«

Omrežje varstvenih območij ima tudi pomembno gospodarsko vlogo

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ima tudi pomembno gospodarsko vlogo, saj poleg ohranjanja evropske naravne dediščine z ekosistemskimi storitvami, kot so shranjevanje ogljikovega dioksida, čiščenje voda in opraševanje, ter turizmom k BDP EU prispeva med 1,7 in 2,5 %.

V Naturi 37 odstotkov Slovenije

V Sloveniji je znotraj Nature 2000 umeščenih 355 območij, kar predstavlja 37 odstotkov površine države, kjer živi slabih 130 tisoč ljudi. Natura 2000 ne pomeni zgolj nekih omejitev, zaradi zavarovanosti prinaša tudi priložnost za razvoj nekega območja. »Nekateri habitatni tipi in vrste pa potrebujejo človekovo aktivnost, če jih hočemo ohraniti. To velja recimo za travniške vrste. Če jih ne obdelujemo, kosimo ali pasemo, se zarastejo, zato se njihova številčnost na tem območju zmanjša. Skozi Naturo je možno, da te vrste preko ukrepov v kmetijstvu dobimo dodatne možnosti, da se obdržijo. Velikokrat je problem, da ekstenzivno ohranjanje ekonomsko ni zanimivo. Zato potrebujemo neke dodatne spodbude, tudi posredne. Ko v naturi neko kmetijsko dejavnost izvaja,o, lahko iz tega naredimo tržno bolj zanimivo zgodbo,« je za Radio Ognjišče povedal dr. Skoberne.

Tri občine imajo v Naturo 2000 vključeno celotno ozemlje, to so Velika Polana, Grad in Gornji Petrovci. Več kot 99 odstotkov občinskega ozemlja imajo vključenega občine Šalovci, Rogašovci, Hodoš, Kuzma, Kobilje, Kostel, Osilnica in Bistrica ob Sotli.

Ne spreglejte: