Ljubljana, četrtek, 17. januar 2019, 05:53

Upravno sodišče jasno: Križevniška cerkev v Ljubljani pripada križevniškemu redu

Vhod v križevniško cerkev
Foto © Wikipedia

Križevniška cerkev v prestolnici bo po 26 letih denacionalizacijskega postopka le vrnjena v last in posest križniškemu redu. Do zdaj je z njo upravljal Festival Ljubljana, a upravno sodišče je po poročanju Dnevnika ocenilo, da prireditve, ki jih je organiziral v njej, lahko izpelje tudi drugod. Zavrnilo je njegovo pritožbo in pritožbo ljubljanske mestne občine ter v celoti pritrdilo ministrstvu za kulturo, ki je tako odločilo že pred dobrim letom dni.

"Osebno sem z odločitvijo sodišča silno zadovoljen, a zavedamo se, da smo dobili vrnjeno le cerkev, zato se v kulturni program, ki poteka v preostalem kompleksu Križank, ne smemo vmešavati in se tudi ne bomo. Festivalu Ljubljana smo pripravljeni cerkev dajati v najem, a bomo mi odločali, katere prireditve so lahko v njej. Takšne, ki bi bile naperjene proti Cerkvi zagotovo ne," je za časopis poudaril prior križniškega reda p. Janko Štampar.

Križniški red je denacionalizacijski zahtevek za vrnitev zaplenjenega premoženja v naravi vložil leta 1992. Leta 1995 je ministrstvo za kulturo izdalo odločbo o vrnitvi cerkve v naravi in zavrnilo zahtevo za vrnitev v naravi preostalega kompleksa Križank. Leta 1998 je vrhovno sodišče v upravnem sporu razveljavilo odločbo, s katero je ministrstvo cerkev vrnilo v naravi in za ostale nepremičnine križniškemu redu prisodilo odškodnino. Leta 2014 je ministrstvo za cerkev določilo odškodnino v obliko obveznic in zavrnilo zahtevo za njeno vračilo v naravi, nakar je križniški red sprožil upravni spor. Upravno sodišče je tožbi ugodilo in zadevo vrnilo ministrstvu za kulturo v vnovično odločanje. To je lani cerkev vrnilo v last in posest križniškemu redu, Mestna občina Ljubljana in Festival Ljubljana s pritožbo na upravnem sodišču nista uspela.


Ne spreglejte: