Ljubljana, nedelja, 24. marec 2019, 18:41

Ustavni sodnik ddr. Jaklič: V Evropi velja kultura, kar sodišče presodi, to spoštuješ

ddr. Klemen Jaklič
Foto © ARO

V oddaji "Spoznanje več, predsodek manj" smo gostili ustavnega sodnika ddr. Klemena Jakliča. Z njim smo se pogovarjali o Sodišču Evropske unije in tudi o tem, da je Ustavno sodišče ugotovilo neustavnost referendumske zakonodaje.

Uvodoma je spregovoril o dnevu ustavnosti, ki smo ga praznovali 23. decembra. Pomembno vlogo pri oblikovanju Evropske unije v zvezo, kakršno poznamo danes, je po besedah predsednice ustavnega sodišče Jadranke Sovdat odigralo tudi Sodišče EU. Zakaj in v čem je posebnost Sodišča EU, je bilo vprašanje za sogovornika. "Evropsko sodišče v Luksemburgu je ustavno sodišče Evropske unije in je unikatno. Zaradi združenja zveze večih suverenih držav ima specifične pristojnosti. Pavice je sodišče v znatnem delu samo skovalo iz praks nacionalnih držav saj v tem delu ni imelo izrecnih določb v evropskih pogodbah... V Evropi velja kultura, kar sodišče presodi, to spoštuješ," je dejal Jaklič.

Predsednik Sodišča EU Koen Lenaerts je imel ob dnevu ustavnosti slavnostni govor. V njem je predstavil predvsem svoj pogled na razmerje med Sodiščem EU in ustavnimi sodišči posameznih držav. Opozoril je, da so ustave posameznih držav različne, kljub temu pa temeljijo na skupnih vrednotah in se istočasno tudi medsebojno dopolnjujejo. Pri tem gre po Jakličevih besedah za "večno vprašanje pravega razmerja med zvezo in državami oz. za vprašanje soobstoja teh dveh ravni v življenju evropskega državljana, ki je neizogibno vpet v obe. S tem se morajo ukvarjati vsi sodniki, saj je to večno vprašanje tako na evropski kot na nacionalni ravni. Gre za sodišče, ki spoštuje različnost ustavnih identitet posameznih članic."

Jaklič o tem, katero je referendumsko sodišče

Ustavno sodišče je nedavno presodilo, da sta zakon o referendumu in ljudski iniciativi ter del zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z ustavo. Referendumski spor pred vrhovnim sodiščem ni urejen jasno, vlada pa lahko proračunska sredstva za kampanjo porablja, če v njej predstavi tako razloge za kot proti zakonu, meni sodišče. Ločeno, sicer pritrdilno mnenje pa je tokrat podal Klemen Jaklič, ki se je med drugim vprašal, katero je referendumsko sodišče.

Med drugim je o postopku odločanja v mnenju zapisal: "Da je (zame povsem neprepričljiv) odklon od precedenčne prakse Ustavnega sodišča za pravice lahko resnično usoden in da k temu prispeva celo Ustavno sodišče samo, je nazorno razvidno iz dejstva, da je slednje s svojima zadnjima dvema odločitvama v zadevi "Drugi tir" ustvarilo ne tri stopenjsko varstvo (kot je bilo to v primeru mandata Janeza Janše in je bilo spoznano za predolgo ter zato neučinkovito), ampak celo petstopenjsko (sic!) varstvo. Najprej je o zadevi odločalo Ustavno sodišče (prvi forum), ki je primer poslalo Vrhovnemu (drugi forum), ki je sedaj zadevo vrnilo Ustavnemu (tretji forum), ki jo sedaj vrača Vrhovnemu (četrti forum), od koder bo sledila ustavna pritožba tiste strani, ki bo pred Vrhovnim sodiščem izgubila, nazaj na Ustavno sodišče (peti forum). Kdo verjame, da bo ob - ne treh, ampak petih – stopnjah odločanja v primeru, ki sicer terja hitro odločitev, dokončna odločitev sprejeta še pred kratkim rokom za počrpanje sredstev, ki naj bi bila predpogoj uresničitve morebitne pravice? Bojim se, da je možnost zelo majhna, a ker ob ekspresni odločitvi Vrhovnega sodišča morda še obstaja, sem glasoval za takšen izrek, pri čemer pa sem kot še pravilnejšo zagovarjal rešitev, po kateri bi Ustavno sodišče samo odločilo o zadevi. S tem bi z enako močjo, in torej enakim spoštovanjem, zavarovalo učinkovito varstvo pravic obeh skupin državljank in državljanov, ki so na referendumu glasovali," je zapisal Jaklič.

Več o njegovem mnenju si lahko preberete na TEJ povezavi.

Ne spreglejte: