Ljubljana, četrtek, 18. april 2019, 14:45

Spominjali se bodo 70. obletnice prihoda v Argentino

0:00
0:00
Buenos Aires, Slovenski domovi
Foto © ARO

"Vrednote, ki smo jih dobili od prvih učiteljev, še naprej podajamo našim otrokom."

Januar in februar sta v Sloveniji zimska meseca, v Argentini pa poletna in čas šolskih počitnic. Za nekaj pojasnil o zaključenem šolskem letu in načrtih za novo smo prosili šolskega referenta Zedinjene Slovenije iz Argentine Marcela Brulo.

Povedal nam je, da so s slovenskimi osnovnimi šolami šolami po slovenskih domovih zaključili zadnjo soboto v novembru, zaključne prireditve pa so bile 2. in 3. decembra. Te pripravi vsaka šola zase, skupne prireditve imajo ob začetku meseca marca in Slomškovo proslavo, ki je konec septembra.

Vsaka šola si zamisli svoj zaključni program in konec leta pokaže, kaj so se otroci naučili. Lani smo imeli kar tri igre istočasno, uprizorili smo Kje si, Uršika Zala; Krpan mlajši in Strahov in pirati.

Ali že načrtujete novo šolsko leto?

Mesečno se voditelji slovenskih šol srečamo in obravnavamo, kako nadaljevati s šolskim letom. Tako smo pred koncem leta sklenili, da se bo letos pouk začel, v soboto, 10. marca. Letos se še nismo srečali, ker smo trenutno na dopustu.

Nam lahko kaj poveste tudi o številkah - koliko otrok ga je oz. ga bo obiskovalo in kako je z učitelji?

V letu 2017 je obiskovalo slovenske šole v Argentini 224 otrok, 20 jih je končalo zadnji razred, skupno je poučevalo 69 učiteljev.

Marcelo Brula
Marcelo Brula

Kateri bodo v novem šolskem letu temeljni poudarki? Najbrž boste ostali zvesti vrednotam, ki so jih postavili začetniki slovenskega osnovnošolskega pouka v Argentini?

Tako je. Vrednote, ki smo jih dobili od prvih učiteljev, še naprej podajamo našim otrokom. Letos pa se bomo še posebej spominjali 70. obletnice prihoda naše izseljenske emigracije v Argentino.

Kako je s pomočjo pri poučevanju iz Slovenije?

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsaki dve leti organizira seminar za učitelje. Povprečno se ga udeleži deset naših učiteljev. Pridobimo nove ideje in nekaj novega materiala. Zaenkrat je to vsa pomoč, a smo v stiku, da bi v bližnji bodočnosti popestrili vezi v prid poučevanja naših argentinsko slovenskih otrok.

Ne spreglejte: