Ljubljana, sobota, 19. januar 2019, 03:54

Novice iz Clevelanda

Cleveland, Sveti Vid, foto © Tone Ovsenik
Sveti Vid pozimi
Foto © Tone Ovsenik

Praznični dnevi čakajo župljane Svetega Vida v Clevelandu, saj župnija letos praznuje 125-letnico ustanovitve. Prvo slavje je bilo preteklo nedeljo, ko je župnija gostila vse prostovoljce s kosilom po vsefarni sveti daritvi ob desetih. Med nagovorom v dvorani je šesti župnik, Jože Božnar opozoril, da menda odhaja v pokoj v naslednjem letu, saj bo dopolnil 75 let življenjske dobe. Kje in kako dobiti namestnika, je pa veliko vprašanje.

Župnija Svetega Vida je bila ustanovljena leta 1893 po želji mladih ljudi, ki so prišli v to deželo, kot bi rekel s trebuhom za kruhom. Prvi Slovenec v Clevelandu je bil Jožef Turk leta 1881 in njemu je sledilo okrog 50 mladih fantov. Tem so seveda sledili še drugi. Njih želja se je rodila, da bi imeli svojo župnijo. Z Zgornjega Tuhinja so povabili mladega seminarja Vida Hribarja in prišel je in tu doštudiral in bil posvečen v duhovnika. Prvo slovensko mašo je daroval v cerkvi Sv. Petra, ki pa je takrat bila pod nemškim vplivom. Želeli so po svoji cerkvi in so zbrali denar in nabavili parcelo, kjer danes stoji cerkev in šola. Zgradili so leseno cerkev z župniščem v petih mesecih in prva daritev v njej je bila že naslednje leto. Ustanovili so tudi svojo slovensko šolo in leta 1912 je bila zgrajena stavba, a žal v njej ni več slovenske šole, le sobotni slovenski pouk. Cerkev je bila prenovljena in preposlikana ob stoletnici, 1993. Vodstvo tega projekta je prevzel industrialist, sin beguncev, Pavle Košir. Nastala je tudi potreba za starejše župljane, osamele in zgradila se je svetoviška vasica leta 2000. Tudi tu je igral glavno vlogo Pavle Košir.

Župnik Vid Hribar se je poslovil 1907 leta in njemu je sladil Bart Ponikvar, ki je služil najdaljši staž, 42 let. On je prišel iz župnije Bloke. Njemu je sledil Alojz Baznik, domačin župljan. Ko je je bil ta premeščen, je stopil na njegovo mesto spet priletni duhovnik, ravno tako domačin Praznik. Po smrti Praznika je cerkev dobila novega župnika, Edvarda Pevca, ki pa je služil samo štiri leta. Bil imenovan namreč kot pomožni škof. Sedanji župnik Jože Božnar, ki izhaja z Polhovega Gradca, je imigriral v Kanado s starši. Na pobudo Alojza Baznika se je preselil v Cleveland in doštudiral in bil posvečen v duhovnika. Kot kaplan je služil samo dve leti v neki drugi župniji in nato bil prestavljen k Sv. Vidu. Ko je odšel škof Pevec, je Božnarja clevelandski škof, na priprošnjo župljanov, postavil za župnika. Pod njegovim vodstvom bo župnija praznovala 125-letnico uspešnega delovanja in upamo, da ni to zadnje leto njegovega bivanja med nami.

Prvotna cerkev svetega Vida v Clevelandu
Prvotna cerkev svetega Vida v Clevelandu

V petek smo se spomnili 150. obletnice smrti škofa Friderika Barage. Škof Baraga je bil eden najpomembnejših misijonarjev 19. stoletja med ameriškimi Indijanci. Njim je posvetil 38 let svojega življenja. Umrl je sredi hude zime 19. januarja leta 1868. Njegovo telo so položili v grobnico stolne cerkve, kamor še danes verniki od blizu in daleč pridejo molit na njegov grob. Upajmo, da bo z čudeži kmalu prištet med svetnike katoliške Cerkve.

V oznanilu župnije Marije Vnebovzete je bilo možno brati zahvalo župnika Janeza Kumšeta vsem prostovoljcem, ki so omogočili izredno lepo praznovanje božičnih praznikov. Posebna zahvala je šla članicam Oltarnega društva, saj so poklonile župniku ček za 6 tisoč dolarjev za župnijske potrebe.

Danes pa v tej župniji nudi kosilo tamkajšnja Slovenska sobotna šola. Udeležba je vedno spoštljiva, saj ljudje radi podprejo to tako važno ustanovo med nami, ki vzgaja našo mladino v slovensko-krščanskih vrednotah.


Ne spreglejte: