Ljubljana, torek, 22. januar 2019, 01:15

Mladi se oddaljujejo od vere, a hkrati na področju družine Cerkev lahko tudi rešijo

Skavti v gosteh
Foto © Nataša Ličen

Krščanstvo se sooča s prvo generacijo mladih odraslih, ki jim je vera tuja ali povsem tuja. Gre za generacijo Y, t. i. milenijce. In deloma za generacijo X. To so rojeni po 1980. Vera in verska pripadnost jim nista več samoumevni. Tako je globalno in lokalno. Časopis Večer v današnji izdaji prinaša komentar publicista dr. Aleša Mavra in teologa Branka Cestnika.

Dr. Aleš Maver meni, da mladi odklanjajo sistem, cerkveno hierarhijo. Obenem od dijakov in študentov danes ne more pričakovati, da bo večina poznala temeljne krščanske in svetopisemske pojme, naštela glavne cerkvene praznike. Tudi zainteresiranost za zakramente je mlačnejša. Napoveduje, da bosta dolgoročno preživeli dve obliki krščanske vernosti, ena, ki se bo izrazito napajala pri izročilu, in druga, ki bo stavila na izrazito družbeno akcijo – tu ima v mislih skavte.

Teolog Branko Cestnik, mentor številnih generacij skavtov, pravi, da so v Sloveniji pospešeno oddaljevanje mladih od vere začeli zaznavati po letu 2010. A kot poudarja, je to velikokrat odhod iz cerkvenih klopi, ne iz Cerkve. Po raziskavi iz leta 2013 se ima še vedno dobrih 60 odstotkov mladih Slovencev za katoličane. Tudi ne zmaguje drža 'ni Boga', temveč drža 'živeti, kakor da ni Boga'. Ne zmaguje topi materializem, temveč se ohranja duhovnost, ki pa je bolj tekočega stanja, bolj v smislu 'kar mi ugaja', in ni vezana na verske strukture ali strog moralni red." Cestnik tu naredi korak naprej od pasivnega sklepa, da se mlade generacije oddaljujejo. Milenijci, pravi, lahko Cerkev tudi rešijo. Zato ker so miroljubni, demokratični, tolerantni, ustvarjalni in predvsem izredno izobraženi. Najbolj izobražena generacija kadarkoli. Družina in prijatelji ostajajo najvišja vrednota. To pomeni, da bosta ti dve vrednoti tudi v prihodnje imeli v mladih zanesljive zaveznike. Varovati družino in krepiti prijateljske vezi pa ni nič drugega kot vlivati cement v družbeno zgradbo. »Tu je točka, kjer nas milenijci rešujejo," je za časopis Večer še dejal p. Branko Cestnik.


Ne spreglejte: