Ljubljana, sobota, 19. januar 2019, 03:55

65. obletnica društva Slovenska vas

65. obletnica Slovenske vasi
Foto © Marko Čeč

Leta 1952, ko je na zapuščenem pašniku šele postopoma nastajala Slovenska vas, so se rojaki, zbrani ob praznovanju narodnega praznika, dogovorili za ustanovitev skupnega društva. Duhovna oskrba jim je bila z neutrudljivim župnikom Janezom Hladnikom že zagotovljena in se je izražala v bogatem sodelovanju pri fari sv. Jožefa.

A iz Slovenije in še posebno iz let v begunskih taboriščih so bili novonaseljenci vajeni pestrega kulturno-prosvetnega delovanja. Novo, njim tuje okolje, je to pomanjkanje in željo po druženju še močno stopnjevalo, tako da je ustanovitev Društva Slovenska vas bila naravni način, kako skupno in organizirano zadostiti tem potrebam.

Od takrat je sedaj že 65 let, Društvo pa je še vedno vez, ki omogoča slovensko sobotno šolo in prve nastope otrokom, športno udejstvovanje mladim in že ne tako mladim, gledališko dejavnost, dragoceno za tiste, ki so na odru ali v dvorani, folklorne in pevske nastope in najrazličnejše prilike za druženje in gojitev prijateljstva. Ob vsaki obletnici praznujemo vrednost tega skupnega delovanja.

V nedeljo 19. novembra 2017 so se v tem vzdušju praznovanja vaščani in gosti najprej zbrali v vaški Cerkvi Marije Kraljice, ki je tudi tiste dni obhajala 58 let blagoslovitve. Zahvalno sv. mašo je daroval g. Toni Burja CM za vse žive in pokojne člane Društva, s posebnim spominom na g. Janeza Petka CM, ki je pred petimi leti odšel k Bogu po življenjsko plačilo. Že v uvodu je opozoril na duhovno povezanost prisotnih s pokojnimi, pa tudi s številnimi, ki so se tekom let izselili iz vasi. Evangeljsko priliko o talentih je v pridigi navezal na najrazličnejše duhovne talente, ki nam jih je Bog podaril v dobro uporabo.

Nastop otroške folklorne skupine Slovenske vasi
Nastop otroške folklorne skupine Slovenske vasi

Po prijetnem sprejemu z zajtrkom je v domu sledilo dviganje zastav ob petju argentinske in slovenske himne, nato pa v dvorani kulturni program z geslom “Skupaj rastemo v zvestobi”. Pozdravil je predsednik Vinko Glinšek in vsem želel dobrodošlico in dobro počutje. Kot zastopnik Zedinjene Slovenije je pozdravil Jože Lenarčič s poudarkom na delu, ki ga je skupnost opravila zase in za argentinsko družbo, kateri je vedno svetal zgled. To delovanje se mora nadaljevati – v drugačnih časih seveda na drugačen način – a vedno tako, da bo veselje v zahajanju v skupni dom. Prisotne je slednjič pozdravila Svetovalka veleposlaništva ga. Petra Česen Čatar in opozorila na msgr. Janeza Hladnika, saj je po njegovih zaslugah nastala Slovenska vas.

V živahnem programu so se menjavali folklorni plesi otroške (Helena Cerar in Boris Rot) in mladinske (Federico Cerar) skupine s kratkimi odrskimi prizori v režiji Danija Grbca in s sodelovanjem Kristine Mehle, Borisa Rota, Helene Cerar in Jeremiasa Žitnika. Skupno so dokazali, da je z gledališkim talentom tudi minimalni tekst dovolj za poustvarjanje vzdušja, ki ga scena narekuje.

Skupni poklon na odru
Skupni poklon na odru

Praznovanje se je zaključilo s skupnim kosilom v najboljšem prijateljskem razpoloženju. Pohvala vsem zadolženim, predvsem kuharicam za pripravo in strežnikom za pogostitev. V tako naklonjenem občutju bo Slovenska vas praznovala še številne obletnice.


Ne spreglejte: