Ljubljana, sreda, 12. december 2018, 22:19

Rim je gostil 15. kapitelj Frančiškovega svetnega reda

Logo kapitlja
Foto © OFS Slovenije

V Rimu se je sklenil 15. kapitelj Frančiškovega svetnega reda (OFS). Zbralo se je približno 120 bratov in sester iz 50 narodnih bratstev z namenom praznovati dar poklicanosti ter z željo graditi bolj bratski in evangeljski svet. Sprejeli so sklepni dokument, ki po besedah sestre Dorice Emeršič še ni dokončen.

Okvirji sklepov se dotikajo bistvenih področij dela svetnega reda, med drugim vzgoje oz. formacije novih članov ter stalne vzgoje, življenja v bratstvih, ki bodo postajala vedno bolj samostojna, kar je tudi smisel svetnega reda, ter komunikacij, saj je treba v informacijsko povezanem svetu izkoristiti dane priložnosti za oznanjevanje vesele novice evangelija. Eno od področij je tudi gradnja pravičnejšega sveta, zato so udeleženci sklenili znotraj OFS ustanoviti komisijo za pravičnost in mir, da bo glas za pravico in varstvo svoboščin močnejši. Dotaknili so se tudi vodenja bratstev OFS, ki mora biti zavzeto, navdušeno in od znotraj prežeto z gorečnostjo za Božje kraljestvo. Naslednja točka je bila, tako sestra Dorica Emeršič, seznanjanje javnosti z OFS v smislu, da se svetilke, ki gori, ne sme postavljati pod mernik. V zvezi s financami so udeleženci poudarili, da morajo biti pravično razporejene. Kot je poudarila sestra Dorica Emeršič, se je pokazala velika solidarnost bratstev, ki živijo v deželah blaginje, do tistih, ki jim to ni dano. Zelo pomembno področje je duhovna asistenca bratstev, ki je velikokrat v težavah zaradi pomanjkanja ali nerazumevanja duhovnikov oziroma bratov prvega reda. Najpomembnejša točka je mladina, katere predstavniki so bili na kapitlju navzoči v močni in dobri zasedbi. "Veseli smo bili dejstva, da vse več mladih, ki so začeli svojo duhovno pot znotraj frančiškovske duhovnosti, tu tudi nadaljuje," je poudarila sestra Dorica Emeršič. "Na koncu lahko rečem le Bogu hvala in končam z besedami, ki jih je sveti Frančišek izrekel proti koncu svojega življenja: Bratje in sestre, začnimo torej služiti Gospodu, kajti doslej smo storili le malo ali nič."


Ne spreglejte: