Ljubljana, nedelja, 16. december 2018, 23:01

Komisija Pravičnost in mir za zaščito enakopravnega položaja otrok v zasebnih šolah

Nadškof Stanislav Zore
Foto © p. Ivan Rampre

Kaj bo prinesel postopek za spremembo ustave na področju financiranja šolstva, je težko napovedati. Lahko se zgodi, da bo ustavljen na ustavni komisiji, saj dvetretjinska podpora njenih članov takšnemu predlogu ni zagotovljena. A treba bo počakati do seje, na kateri bo na dnevnem redu to vprašanje. Do takrat se lahko vrstijo različna stališča.

Med drugim se je odzvala Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Zadnje dogajanje obžaluje, meni, da odseva politično in pravno nekulturo dela slovenske politične elite. V Komisiji Pravičnost in mir poudarjajo, da bi morali v demokratični Sloveniji vsi otroci uživati pravico, da na področju obveznega izobraževanja niso prikrajšani zaradi socialnega položaja svojih staršev. To še posebej velja takrat, ko želijo otrokom omogočiti vzgojo, ki je skladna z njihovim svetovnonazorskim in verskim prepričanjem, kar jim zagotavljajo tako mednarodni dokumenti kot naša ustava. V izjavi za javnost so spomnili na odločbo ustavnega sodišča iz leta 2014, ki je ugotovilo, da je dozdajšnje financiranje osnovnih zasebnih šol v nasprotju s 57. členom najvišjega pravnega akta države. Da je slovenska politika to ignorirala in da je del parlamenta uspel zbrati dovolj glasov, da bi spremenil ustavo na tem področju, po njihovem ni dopustno. "Pravzaprav skušajo določena dejanja obiti odločitve sodišč, jih izničiti in uveljaviti svojo voljo, kar se nam zdi skrajno zaskrbljujoče, ne le za primer zasebnih šol, ampak splošno - za demokratično in pravno kulturo naše države," je bil jasen ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. "Zdi se, da je to dogajanje del znamenje predvolilnega časa. Zdi se nam popolnoma neprimerno, da se na plečih staršev naših otrok in konec koncev tudi njih samih skušajo nabirati politične točke in iskati poti, na kakšen način ostajati v politiki in delovati v njej."

V Komisiji Pravičnost in mir ocenjujejo, da bi sprememba ustave na področju financiranja šolstva še bolj diskriminirala številne starše, ki svoje otroke izobražujejo v zasebnih šolah z javno veljavnim programom, in jih spravila v finančno deprivilegiran položaj. "S tem bi država pospeševala socialno razslojevanje otrok in namenoma vzpostavila razmere, v katerih bi bili izobrazba na praviloma kakovostnih zasebnih šolah in ustavna pravica do svobodnega izobraževanja svojih otrok v skladu z določenim prepričanjem dostopni zgolj otrokom iz bogatejših in nedostopni za otroke iz finančno šibkejših družin," je povedal generalni tajnik Slovenske škofovske konference Tadej Strehovec. Kot je še dodal, bi država s to spremembo ustave prav tako vzpostavila nesprejemljivo finančno izpostavljenost zasebnih šol z javno veljavnim programom.

V Komisiji Pravičnost in mir zavračajo trditve, da bi zasebno šolstvo z javno veljavnim programom ogrožalo državno šolstvo, ugotavljajo, da so neresnične ter so neposreden izraz nasprotovanja pluralnemu in demokratičnemu šolstvu. Poslance pozivajo, naj si premislijo.

Izjavo lahko v celoti preberete tudi na spletni strani Katoliške Cerkve.


Ne spreglejte: