Ljubljana, torek, 16. oktober 2018, 18:39

Frančiškovi bratje, pojdite na obrobje!

Frančiškovi bratje
Foto © p. Ivan Rampre

Pri frančiškanih na Viču v Ljubljani so se včeraj spomnili 500 letnice bule Ite Vos, ki se imenuje tudi bula zedinjenja. Dokument papeža Leona X. je potrdil povezanost Frančiškovih bratov, ki jih danes poznamo kot minorite, kapucine in frančiškane, da so šli skupaj oznanjat in živeti evangelij v duhu sv. Frančiška. V burnih časih, ko je Evropo zajela reformacija, so se znova razdelili. Letošnji jubilej je priložnost, da se spet povežejo med seboj in skupaj nadaljujejo poslanstvo, ki jim ga je pred pol tisočletja zaupal Leon X., danes pa ga ponavlja tudi papež Frančišek. Na praznovanju jubileja so se zbrali frančiškani, kapucini in minoriti s svojimi provinciali; pridružil se jim je nadškof p. Stanislav Zore, tudi sam Frančiškov brat.

Srečanje so začeli v Antonovem domu, kjer jih je najprej pozdravil vikar frančiškanske province p. Robert Bahčič. Zbrane sobrate vseh treh vej prvega reda je spomnil na nedavno pismo njihovih generalnih predstojnikov. Napisali so ga v postu 2015 in v njem brate spodbudili, naj kot sinovi sv. Frančiška hodiljo skupaj za Jezusom. Pri tem naj imajo pred očmi, da njihov način življenja usmerja isto vodilo asiškega ubožca. V Sloveniji je ta povezanost utečena že desetletja, ponekod po svetu pa jo oblikujejo na novo. Zatem je bilo na vrsti predavanje zgodovinarja Jurija Pavla Emeršiča, ki je predstavil čas pred 500 leti ter takratne razmere v Frančiškovem redu, Cerkvi in družbi nasploh. V debati, ki je sledila, so tako kot njihovi vrhovni predstojniki, postavili v ospredje potrebo po še večji medsebojni povezanosti, sodelovanju in iskanju skupnih poti.

Srečanje so sklenili s sveto mašo, ki jo je ob somaševanju bratov duhovnikov daroval, nadškof p. Stanislav Zore. V nagovoru po evangeliju je opozoril na temeljno karizmo Frančiškovih redov. V duhu jubileja je nadškof Stanislav Zore vse tri veje prvega reda spomnil, kako pomebno je, da hodijo skupno pot za Gospodom in se ustavil pri buli Ite vos Leona X.: Ta papeška bula se imenuje »Pojdite!« Kakor da po petsto letih papež Frančišek, jezuit, ki je prevzel ime asiškega ubožca kot papež, govori vsem nam isto poslanstvo, isto besedo: »Pojdite!« Pojdite na obrobje, pravi papež Frančišek, na periferijo. Ker iz obrobja je pogled zelo drugačen, kakor pa iz centrov, iz centrov moči, iz centrov pomembnosti … »Pojdite!« Klic »Pojdite!« je najprej namenjen vsakemu osebno, je nadaljeval nadškof, zatem vsaki samostanski skupnosti. Pojdite k ljudem, ki potrebujejo »manjše brate«. Nagovor je sklenil s prošnjo, naj jih Bog blagoslavjal pri njihovem poslanstvu.


Ne spreglejte: