Ljubljana, nedelja, 16. december 2018, 22:59

Žena mora najprej znati poskrbeti zase!

Grabljice
Foto © ARO

V zadnjih dvajsetih letih se je veliko spremenilo, veliko na bolje, žal pa zadnje čase situacija, kakršna je, spreminja stvari tudi na slabše. Ženske so se v tem času izobrazile, postavile na svoje noge, pridobile na samozavesti, v pogledu na dvaindvajsetletnico letnico razglasitve 15. oktobra za Svetovni dan kmetic pravi Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije.

Ob tem Uletova opozarja, da gre za dve skupini podeželskih žena in deklet, prva, ki se je povezovala in udeleževala izobraževanj in druga skupina, ki so ostajale doma. In prav slednje so danes v slabšem položaju.

Uletova je prepričana, da je dober odnos med možem in ženo, ki vodita kmetijo osnovni temelj uspešnosti. "Iz tega izvira tudi vzgoja otrok, kajti težko je govoriti, imejte se radi, pa se osnovna družina ne razume. Pomembno je učiti z zgledom, treba je pokazati, na kašen način živeti v slogi, in če družina živi v slogi, so tudi rezultati na kmetiji boljši. Osnova je dogovarjanje, skupna graditev, tam kjer te stvari funkcionirajo, tako na strani moža, kot na strani žene, se za kmetijo ni bati, pa četudi je majhna. V slogi se vedno najdejo rešitve in tudi z majhnimi vložki lahko gradiš razvoj," pravi kmetica Irena Ule.

Naravna in nenadomestljiva vloga žene

Ženska ima še posebej pomembno vlogo na tem področju, saj že po svoji naravi skrbi, da se napetosti poskušajo zgladiti, nenadomestljiva je njena vzgojna vloga, pomembna pa je tudi njena vloga pri delu na kmetiji, saj so predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti predelave pridelkov ponavadi nosilci te podjetnosti prav žene in dekleta.

"Ob prazniku bi vsem kmečkim ženam položila na srce, da morajo najprej poskrbeti zase. Kajti le če bodo one zdrave, zadovoljne, dobrega počutja, bodo lahko ta občutja širile in pomagale vsem tistim ki so okrog njih. Ljubezen do doma in zemlje naj ostane in se še pomnoži, oboje skupaj pa bo pomagalo uspešno prebroditi naslednja leta!"

Irena Ule
Irena Ule


Odgovorni naj imajo pogled usmerjen na vse

In kaj si od oblasti, ki usmerja in snuje ukrepe kmetijske politike želi Irena Ule: "Želim, da bi poskrbeli, odločali in gledali na vse, tiste velike, tiste male, vse, ki želijo kmetovati in bi dali poudarek pridelavi hrane na kmetijah, ter bi si postavili cilje, kaj iz našega kmetijstva narediti!"

Uletova svari pred posploševanjem. Čeprav imamo na za evropske razmere izredno majhnih slovenskih kmetijah tudi uspešne zgodbe, pa ne moremo pričakovati, da bodo vse kmetije, še posebej tiste v hribovskih predelih in na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, lahko nudile eno plačo, kaj šele omogočale preživetje celi družini. Z dobro premišljenimi ukrepi in če bi se prisluhnilo ljudem, ki iz dneva v dan okušajo življenje na takih kmetijah, ter jih z veliko ljubeznijo ohranjajo pri življenju in v funkciji, pa bi se po njenih besedah dalo še veliko storiti v smeri razvoja k uspehu.


Ne spreglejte: