Ljubljana, nedelja, 16. december 2018, 22:59

Cerkveni pravniki na mednarodnem simpoziju o ekumenizmu in medverskem dialogu

Simpozij cerkvenih pravnikov v hrvaškem Sisku, foto © Katoliška Cerkev
Udeleženci 11. mednarodnega simpozija cerkvenih pravnikov
Foto © Katoliška Cerkev

Sisak na Hrvaškem je prejšnji konec tedna gostil cerkvene pravnike. Na 11. mednarodnem simpoziju so udeleženci prisluhnili predavanjem o ekumenizmu in medverskem dialogu z vidika kanonskega prava. Znanstvenega posveta so se udeležili predstavniki Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije, Švedske ter Slovenije, ki sta jo zastopala pater Viktor Papež in Andrej Saje.

Kot je sporočil Saje, se je prvi dan simpozija začel s predstavitvijo verske svobode na Hrvaškem ter aktualizacije ekumenskega in medverskega dialoga med različnimi krščanskimi Cerkvami in ostalimi verskimi skupnostmi, še posebej s pravoslavnimi in z muslimani. Udeleženci so se nato ustavili pri vprašanjih prejemanja zakramentov v ostalih krščanskih Cerkvah in kdaj lahko njihovi verniki zakramente prejemajo v Katoliški Cerkvi (communicatio in sacris). To vprašanje je zaradi množičnih migracij v zadnjem času še posebej aktualno. Razpravo so nadaljevali na temo odpada od Cerkve in sprejema v polno občestvo Katoliške Cerkve tistih krščenih vernikov, ki so iz Cerkve izstopili ali kot nekatoliški kristjani želijo postati njeni polnopravni člani. Predstavljeno je bilo tudi vprašanje statusa staro katoličanov.

Drugi dan simpozija, tako Saje, je bil posvečen konkretnim pravno pastoralnim vprašanjem o mešanih porokah med kristjani različnih krščanskih veroizpovedi in ostalimi verskimi skupnostmi, vprašanju veljavnosti krsta v ostalih krščanskih Cerkvah in skupnostih ter najnovejšim uredbam v postopkih ugotavljanja ničnosti zakona nekatoliških kristjanov in nevernih na cerkvenih sodiščih Katoliške Cerkve latinskega obreda. Skladno z veljavnimi predpisi veljajo zakoni Katoliške Cerkve praviloma samo za njene člane, v posebnih primerih, ko gre za ugotavljanje ničnosti zakona, pa lahko cerkveno sodišče Katoliške Cerkve presoja tudi veljavnost poroke nekatoličanov. Pogoj za uvedbo tega sodnega postopka je interes oziroma prošnja teh oseb, ki imajo po neuspelem prvem zakonu namen skleniti nov zakon s katoličanom.

Del simpozija je bila tudi okrogla miza, ki ji je sledila razprava, med drugim o izobraževanju in pravici staršev do takšne vzgoje, ki je skladna z njihovim verskim oziroma svetovnonazorskim prepričanjem. Na podlagi pozitivne izkušnje milanske nadškofije je bil po Sajetovih besedah podan tudi predlog o osnovanju katedre za dialog z neverujočimi.

Vir: Katoliška Cerkev


Ne spreglejte: