Ljubljana, torek, 25. september 2018, 23:08

Nadškof Hočevar se Sloveniji zahvaljuje za pomoč socialno ogroženim v Srbiji

Predstavniki Karitas z beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem
Foto © Slovenska Karitas

"V Srbiji je stopnja brezposelnosti 17,7-odstotna. Več kot polovica brezposelnih so ženske s podeželja."

Ob tednu otroka so na Slovenski Karitas spomnili na mednarodni razvojni projekt, ki ga ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS izvajajo v Srbiji. Skupaj s Karitas beograjske nadškofije želijo učence in učitelje na šolah v južni Srbiji bolje izobraziti o otrokovih pravicah. Še en projekt pa je namenjen pomoči ženskam na podeželju.

Polna naslova projektov sta Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije in Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju JV Srbije.

Koordinatorka Slovenske Karitas Jana Lampe je na terenu te dni obiskala brezposelne ženske na delavnicah, otroke in učitelje v šolah, ki sodelujejo v teh projektih, pa tudi begunski center v kraju Krnjača. Med 60 ženami, ki so se v srbski občini Ražanj udeležile usposabljanj za lažjo zaposlitev, je tudi Daniela, ki je v času brezposelnosti začela čebelariti. Kot je povedala, »vsaki ženski veliko pomeni, da ima svoj denar, da ni popolnoma odvisna od drugih«.

S projekti sta seznanjena tudi slovensko veleposlaništvo v Beogradu in beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Slednjega zelo veseli, da pomoč doseže najrevnejša in zapostavljena obrobja Srbije: »Mnoge naše občine so po hribih, oddaljene od glavnih središč. Tako še posebej otroci, žene in matere, ki živijo v zelo težkih razmerah, dobijo posebno podporo in pomoč.« Po njegovem mnenju je razveseljivo, da ti programi omogočajo otrokom, da odkrijejo svoje pravo dostojanstvo, dolžnosti in pravice, žene in matere pa lahko bolje odkrivajo možnosti, ki jih imajo in se medsebojno povezujejo. »Sem vesel, da ne le Karitas Slovenije, ampak tudi ambasada RS v Srbiji kot tudi MZZ pogosto izražata priznanje Karitas Slovenije in beograjski nadškofiji, s čimer se tudi veča naše medsebojno zaupanje, kar je za prihodnost zelo pomembno«.

Izobraževanje brezposelnih žensk v srbskem Aleksincu
Izobraževanje brezposelnih žensk v srbskem Aleksincu


Projekt Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije izvaja Slovenska Karitas od leta 2016 do oktobra 2017. Ministrstvo za zunanje zadeve RS ga sofinancira v vrednosti 30.000 evrov, Slovenska Karitas 5.125 evrov. S tem projektom nadaljujejo osveščanje mladih o različnih tematikah po šolah v Srbiji, kar so ob podpori MZZ RS začeli v letu 2011. Učence in dijake se je preko projektov do sedaj osveščalo o ekologiji, medkulturnem dialogu, aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu.

»Projekt naslavlja problematiko pomanjkanja ozaveščenosti o človekovih in otrokovih pravicah ter pomen spoštovanja teh s strani staršev, učiteljev in otrok ter splošne javnosti v južni Srbiji. Preko projekta v krajih na območju južne Srbije Aleksinac, Niš, Sokobanj, Knjaževac, Pojate in drugih gradimo in krepimo izobraževalne aktivnosti o otrokovih pravicah, s posebnim poudarkom na ozaveščanju otrok v osnovnih in srednjih šolah ter njihovih staršev. Za dosego teh ciljev so bili v okviru projekta pripravljeni priročniki in kartice o pravicah otrok za učitelje in izvedenih 9 usposabljanj za učitelje OŠ in SŠ, delavnice in nagradni natečaj za učence in dijake ter osveščanje staršev na to temo. Prav tako so bile izvedene izobraževalne aktivnosti na temo pravic za otroke in starše begunce, ki so naseljeni v begunskih centrih v Srbiji, kjer jim Karitas pomaga s hrano in drugimi potrebščinami. Preko aktivnosti projekta se krepi tudi medsebojno spoštovanje, toleranca in spodbuja otroke k aktivnemu državljanstvu,« so še zapisali na Slovenski Karitas.

Delavnica za begunske otroke v begunskem centru v Krnjaći
Delavnica za begunske otroke v begunskem centru v Krnjaći

V januarju letos pa je v sodelovanju z lokalnim partnerjem Caritas Beogradske nadbiskupije v Srbiji Karitas začela z izvedbo projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja Ekonomsko in socialno opolnomočenje žensk na podeželju jugovzhodne Srbije, ki se bo izvajal do leta 2019. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS v vrednosti 100.000 evrov, Slovenska Karitas v vrednosti 11.376 evrov. V Srbiji je stopnja brezposelnosti 17,7-odstotna. Več kot polovica brezposelnih predstavljajo ženske s podeželja. S projektnimi aktivnostmi se bodo zagotovile možnosti za ustvarjanje dohodka in zaposlitve za 240 brezposelnih žensk iz podeželskih krajev v občinah Aleksinac, Ražanj, Boljevac, Knjaževac (v vsaki 60 žensk). »Z izobraževanji na temo pravic žensk, praktičnim poklicnim usposabljanjem in pridobitvijo sredstev za zagon posameznih družinskih dejavnosti za zagon ali nadgradnjo dejavnosti v okviru nagradnega natečaja (s področja podeželskega turizma, predelave pridelkov, čebelarstva ipd.), študijskimi obiski ter medsebojnimi izmenjavami izkušenj, se bo prispevalo k povečanju ekonomske neodvisnosti žensk, izboljšanju življenjskih razmer in k bolj enakovrednemu položaju v družbi. Projekt bodo podrle tudi omenjene štiri občine v znesku 24.000 evrov, ki bodo sodelovale v nagradnem natečaju za ženske za mikro financiranje najbolj inovativnih pobud za zagon ali nadgradnjo malih družinskih podjetij v JV Srbiji,« so pojasnili na Karitas.

Begunski otroci na delavnicah Karitas v Krnjaći
Begunski otroci na delavnicah Karitas v Krnjaći

Risanje na temo otrokovih pravic v Srbiji
Risanje na temo otrokovih pravic v Srbiji

Predstavniki Karitas z beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem
Predstavniki Karitas z beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem


Ne spreglejte: