Ljubljana, sreda, 26. september 2018, 05:17

Einspielerjeva nagrada Marthi Stocker

Dr. Martha Stocker
Foto © kkz.at

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) bosta letošnjo Einspielerjevo nagrado podelila deželni svetnici Južne Tirolske dr. Marthi Stocker

Stockerjeva bo nagrado prejala kot zahvalo za njen dolgoletni angažma za potrebe narodnih skupnosti na mednarodni ravni, prav posebej še za prizadevanja za koroške Slovence in dobro sodelovanje z njimi.

Podelitev bo v ponedeljek, 20. novembra 2017, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu (10.-Oktoberstraße 25/I). Slavnostni govornik bo predsednik NSKS dr. Valentin Inzko.

NSKS in KKZ od leta 1988 podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da počastita osebnosti iz večinskega naroda, ki so si pridobile zasluge tako za slovensko narodno skupnost na Koroškem kakor tudi za vsestransko sodelovanje med Koroško in Slovenijo.

Lani sta organizaciji namesto Enspielerjeve nagrade priredili Einspielerjev večer, s katerim sta izkazali spoštovanje vsem nemško govorečim, ki so se naučili slovensko in se aktivno vključili v dejavnosti slovenske narodne skupnosti na Koroškem.


Ne spreglejte: