Ljubljana, sreda, 26. september 2018, 04:54

Primorski kulturni dnevi na Koroškem

Zamejstvo, avstrijska Koroška
Foto © ARO

V organizaciji Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice, Slovenske prosvete iz Trsta, Krščanske kulturne zveze iz Celovca, Slovenskega kulturnega središča Planika iz Ukev in Združenja Don Mario Černet iz Žabnic se bodo na avstrijskem Koroškem od 20. do 28. oktobra odvijali 18. Primorski kulturni dnevi.

Kulturna izmenjava med Koroško in Primorsko se je začela leta 1983, ko so predstavniki ZSKP iz Gorice, Slovenske prosvete iz Trsta ter Krščanske kulturne zveze iz Celovca na srečanju v Ukvah sklenili redno kulturno izmenjavo vsako leto sredi oktobra, izmenično na Primorskem in na Koroškem. Poleg Gorice in Trsta so vključili tudi Ukve. V okviru prireditvenega cikla gostujejo na Koroškem oz. Primorskem posamezniki in skupine in pokažejo prerez svojega kulturnega delovanja. Vključujejo pa tudi srečanja političnih organizacij, kjer razpravljajo o aktualnih vprašanjih in problemih zamejstva. Dejansko so te prireditve pomemben prispevek k skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru in krepijo vezi med rojaki, ki živijo izven matične domovine.

Kulturne skupine iz Primorske se bodo v raznih krajih Koroške predstavile z vrsto pobud in prireditev.

petek, 20. oktober ob 11. uri v Ražunovi dvorani v Št. Petru: OBUTI MAČEK, družinski mijauzikl, gostuje Gledališka skupina „O`Klapa, Gorica, režija: Franko Žerjal

petek, 20. oktober ob 18. uri na Stari pošti na Bistrici na Zilji: SREČANJE GLASBENIH ŠOL, sodelujejo učenci Glasbene šole dežele Koroške, SCGV Emil Komel iz Gorice, Glasbene matice iz Trsta

ponedeljek, 23. oktober ob 19.30 v farnem domu v Selah: PREDSTAVITEV KNJIGE »KOROŠKA V MOJEM SRCU«, Drago Štoka, Mohorjeva založba Celovec, glasbeni okvir: MePZ PD Sele, soprireditelja: KPD Planina in Pevsko društvo Sele

torek, 24. oktober ob 11. uri v Tischlerjevi dvorani v Celovcu: PREDSTAVITEV PUBLIKACIJ (Drago Štoka, PO STEZICAH IN BREZPOTJIH, Martin Brecelj, ANATOMIJA POLITIČNEGA ZLOČINA , Mladika, Rafko Dolhar, KANALSKA DOLINA)

torek, 24. oktobra ob 19. uri v Domu prosvete Sodalitas v Tinjah: KONCERT SAMOSPEVOV tržaških skladateljev (Tamara Stanese, sopran; Tomaž Simčič, klavir) in ODPRTJE RAZSTAVE keramičarke Gabrijele Ozbič

sreda, 25. oktobra ob 10.30 in 11.30 v Tischlerjevi dvorani v Celovcu: ŽABJI KRALJ, nastopajo člani Radijskega odra Trst, režija Lučka Susič

sobota, 28. oktobra ob 18.30 v farni cerkvi v Bilčovsu: VEČERNA MAŠA, ki jo pevsko oblikuje Cerkveni zbor Ukve, vodi Oswald Errath, po maši zapojejo Ukovški fantje, vodi Oswald Errath, soprireditelj: fara Bilčovs

sobota, 28. oktobra ob 19.30 v farni dvorani v Globasnici: Gledališka enodejanka, komedija »GREMO V TEATER«, gostuje Dramska skupina PD Štandrež, igrata Božidar Tabaj in Majda Zavadlav, soprireditelja: SKD Globasnica in fara Globasnica


Ne spreglejte: