Ljubljana, sreda, 12. december 2018, 22:01

Kardinal Műller: V krivdi ločenih v novih zvezah so lahko olajševalne okoliščine

Knjiga Rocca Buttiglioneja
Foto © Vatican insider

Nekdanji prefekt Kongregacije za nauk vere kardinal Gerhard Ludwig Műller je napisal uvod v knjigo filozofa Rocca Buttiglioneja z naslovom Prijateljski odgovori na kritike apostolske spodbude Radost ljubezni, ki bo izšla 10. novembra. Široka kritična razprava kardinala Műllerja pomeni nov korak v razpravi omenjenega papeškega dokumenta. Kot lahko preberemo v uvodu v knjigo, se nemški kardinal odločno distancira od nedavnega pisma, v katerem nekateri duhovniki in laiki papeža Frančiška obtožujejo herezije. Odgovori pa tudi na pet dvomov, dubia, ki so jih pred časom napisali štirje kardinali.

Kardinal Műller zatrdi, da je Rocco Buttiglione kot pristen katoličan in velik strokovnjak na področju moralne teologije v svojih člankih ponudil jasen in prepričljiv odgovor na nekatera vprašanja, ki se pojavljajo glede osmega poglavja Amoris laetitia. Očitki papežu na račun nauka namreč ne odgovarjajo realnosti, je zapisal.

Kardinal trdi, da obstajajo različne ravni teže greha. Tako je prešuštvo med poročenimi težje kot pa med neporočenimi; ali pa prešuštvo med verniki, ki poznajo Božjo voljo, je hujše kot pa med neverniki.

O tem, kako nas bo obsodil Bog, je treba upoštevati tudi subjektivne dejavnike kot so polna zavest in odločen pristanek v veliko neupoštevanje Božjih zapovedi. To pa seveda ne pomeni, da lahko neko dejanje, ki je objektivno slabo, postane subjektivno dobro, zapiše kardinal Műller. Pomeni le, kot je večkrat ugotavljal Buttiglione, da pri vrednotenju krivde lahko obstajajo olajševalne okoliščine in dodatni elementi neurejenega sobivanja, podobnega zakonski zvezi. Kot primer naj navedemo skupno skrb za otroke, kar je dolžnost, ki izhaja iz naravnega zakona.

Vendar pa to ne pomeni, da lahko izdelamo priročnike za takšne primere, ki bi lahko imeli dostop do zakramentov. Niti ne gre za to, da bi obhajilo zahtevali kot pravico, brez prehojene spokorne poti in zavedanja lastnega položaja. Nikjer v spodbudi Radost ljubezni ni zapisano, da je mogoče pristopiti k evharistični mizi kakor in kadar posameznik želi, še zapiše kardinal Gerhard Ludwig Műller. Zatrdi tudi, da so današnje življenjske okoliščine zelo različne in kompleksne, včasih pa je zelo močna tudi ideologija, ki je sovražna zakonski zvezi.

Kristjan se tako lahko znajde brez krivde v težki krizi zapuščenosti in ne vidi drugega izhoda, kot da se zaupa drugi osebi, rezultat pa so zveze podobne zakonskim. Po kardinalovih besedah je zato potrebna posebna sposobnost duhovnega razločevanja v skrivnosti spovednice, da bi spovednik človeku pomagal najti pravo pot do Kristusa. V obsežnem uvodu kardinal Gerhard Ludwig Műller piše tudi o postopnosti in pomenu ponižnosti grešnika pred Bogom.


Ne spreglejte: