Ljubljana, sreda, 17. oktober 2018, 14:47

Odpustil sem vam – resnična zgodba spolne zlorabe

Tiskovna konferenca ob predstavitvi knjige Odpustil sem vam
Foto © Marjana Debevec

"Ne vem, kaj bi se lahko primerjalo s to grozo, ki jo doživi neka žrtev spolne zlorabe."

Založba Družina je dopoldne predstavila knjigo z naslovom Odpustil sem vam. Napisal jo je 57-letni Švicar Daniel Pittet, ki je bil med 9-im in 13-im letom žrtev spolnih zlorab s strani švicarskega kapucina. Predgovor je napisal papež Frančišek. Po njegovih besedah je pedofilija absolutno grozodejstvo, težek greh, ki je v protislovju z vsem, kar uči Kristus.

Cerkev s knjigo o primeru spolne zlorabe, ki jo je izdala založba Družina, podira tabuje o tem grozodejstvu. Če pomislimo, da je vsak peti otrok zlorabljen, kar 85 odstotkov vseh zlorab pa se zgodi v družini, potem je čas, da prekinemo molk in žrtvam prisluhnemo.

»Trinajst let že delam z žrtvami spolnih zlorab in se srečujem z neznosnimi bolečinami, ki jih doživljajo. In lahko rečem, da ne vem, kaj bi se lahko primerjalo s to grozo, ki jo doživi neka žrtev spolne zlorabe«, je povedala zakonska in družinska terapevtka dr. Tanja Repič Slavič, ki je del ekspertne skupine Cerkve na Slovenskem za pomoč žrtvam spolnih zlorab.

»Vsak, ki je kakorkoli povezan z otroki, z mladostniki - tudi Cerkev, verouk, skavti, taborniki - tam bi morale te osebe znati to ubesediti in biti odprte za to, če kjerkoli slišijo kakšen klic, nemi krik, karkoli, da reagirajo.«

Izkušnja spolnih zlorab je po besedah tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference p. Tadeja Strehovca še posebej tragična takrat, ko jo stori duhovnik. Ta ima katastrofalne posledice ne samo za psihofizično zdravje žrtve in njene družine, temveč tudi na njeno vero. In kako se Cerkev danes odziva na primer osumljenega duhovnika?

»Škof ima dolžnost, ko dobi prijavo, da izvede pogovor s tem duhovnikom. Če se izkažejo upravičeni sumi, je treba takoj tega duhovnika umakniti z dela, kjer bi bil v stiku z otroki.«

Spomnimo, da od leta 2012 v okviru Papeške univerze Gregoriana v Rimu deluje Center za zaščito otrok. Papež Frančišek pa je leta 2014 ustanovil tudi posebno papeško Komisijo za zaščito otrok, ki se na globalni ravni sooča s pojavom spolnih zlorab, dviguje zavest o posledicah spolnih zlorab ter poziva škofovske konference, da na lokalni ravni vzpostavijo strukture za zaščito otrok ter t.i. ničelno toleranco do spolnih zlorab.

»Tragična izkušnja spolnih zlorab je Katoliški cerkvi omogočila, da je postala ena izmed vodilnih globalnih organizacij na področju njihovega preprečevanja«, še dodaja p. Strehovec in poudarja, da je Cerkev pripravljena sodelovati tudi z drugimi ustanovami, ki še niso storili dovolj, da bi zaščitili najranljivejše v naši družbi.

Daniel Pittet s papežem Frančiškom
Daniel Pittet s papežem Frančiškom

PREDGOVOR, KI GA JE H KNJIGI ODPUSTIL SEM VAM NAPISAL PAPEŽ FRANČIŠEK (IZDALA DRUŽINA)

Žrtev pedofilije težko spregovori in pove, kaj je prestala. Težko opiše travme, ki še po toliko letih ostajajo. Zato je pričevanje Daniela Pitteta potrebno, dragoceno in pogumno.

Daniela sem spoznal leta 2015 v Vatikanu v sklopu dogodkov, povezanih z letom posvečenega življenja. Daniel je iskal pomoč pri širjenju knjige Ljubiti pomeni dati vse, v kateri so zbrana pričevanja redovnikov in redovnic, duhovnikov in posvečenih. Takrat si nisem mogel predstavljati, da bi tega moža, prežetega z zanosom in navdušenjem za Kristusa, lahko zlorabil duhovnik. Vendar mi je povedal prav to, in njegovo trpljenje se me je zelo dotaknilo. Ob tem sem znova videl strahotno škodo, ki jo povzročijo spolne zlorabe, in dolgo bolečo pot, ki jo morajo prehoditi žrtve.

Vesel sem, da zdaj lahko tudi drugi slišijo njegovo pričevanje in vidijo, kako daleč se lahko zlo prikrade v srce cerkvenega služabnika.

Kako lahko duhovnik, ki je imenovan v služenje Kristusu in njegovi Cerkvi, povzroči toliko nesreče? Kako lahko nekdo, ki je posvečen za to, da bi otroka pripeljal k Bogu, tega otroka pogoltne v »hudičevem žrtvovanju«, kot sem to imenoval, in uničuje tako žrtev kot življenje Cerkve? Nekatere žrtve so šle tako daleč, da so si vzele življenje. Ti mrtvi mi ležijo na duši in vesti, ležijo na vesti vse Cerkve. Z njihovimi družinami bi rad podelil občutke ljubezni in bolečine ter jih ponižno prosil odpuščanja.

Gre za nekaj popolnoma pošastnega, za strahoten greh, ki je v skrajnem nasprotju z vsem Kristusovim naukom. Jezus je glede tistih, ki otrokom storijo kaj žalega, izrekel zelo stroge besede: »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja« (Mt 18,6).

Naša Cerkev, kot sem jo opisal v apostolskem pismu z dne 4. junija 2016 z naslovom Kakor ljubeča mati, naj posebno ljubeče skrbi in varuje najšibkejše in nezaščitene. Povedali smo, da moramo kar najstrože ravnati z duhovniki, ki izdajo svoje poslanstvo, ter njihovimi nadrejenimi škofi in kardinali, ki bi jih ščitili, čemur smo bili priče v preteklosti.

V tej nesreči je Danielu Pittetu vseeno uspelo spoznati drugo plat Cerkve, kar mu je omogočilo, da ni obupal nad ljudmi in Bogom. Govori nam tudi o moči molitve, ki je ni nikdar opustil in ki ga je podpirala v najtemnejših trenutkih.

Odločil se je, da se po štiriinštiridesetih letih sreča s svojim krvnikom, da pogleda v oči človeku, ki ga je prizadel v globino njegove biti, in mu ponudi roko. Ranjen otrok je zdaj pokončen človek, šibek, a pokončen. Zelo so me ganile njegove besede: »Marsikdo ne razume, da ga ne sovražim. Odpustil sem mu in na tem odpuščanju zgradil svoje življenje.«

Zahvaljujem se Danielu, ker pričevanja, kot je njegovo, dvigujejo svinčen pokrov, ki prekriva škandale in trpljenja, ter osvetljujejo strašne sence v življenju Cerkve. Takšna pričevanja odpirajo pot pravični popravi krivic in milosti sprave, pedofilom pa pomagajo, da se zavedo strahotnih posledic svojih dejanj.

Molim za Daniela in za vse, ki so bili kakor on ranjeni v svoji nedolžnosti. Naj jih Bog dvigne in ozdravi, naj nam vsem podeli svoje odpuščanje in usmiljenje.

Papež Frančišek

OBJAvLJAMO PREDSTAVITEV GENERALNEGA TAJNIKA SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE P. TADEJA STREHOVCA

1. Na SŠK pozdravljamo prevod knjige Odpustil sem vam, ki opisuje resnično zgodbo o ranjenem otroštvu Daniela Pitteta. Založba Družina je s slovenskim prevodom odgovorila na prizadevanja Cerkve in papeža Frančiška, ki je podobno kot papež Benedikt XVI., postavil boj proti spolnim zlorabam za enega od glavnih ciljev svojega papeževanja.

2. Kot boste oz. ste lahko brali v predgovoru, je papež Frančišek zapisal, da žrtve pedofilije zelo težko spregovorijo, še prav posebej pa je to težko, če gre za spolne zlorabe, ki jih storijo duhovniki oz. redovniki. Papež ne more razumeti, da lahko nekateri posamezniki zlorabijo Cerkev za to, da storijo strahoten greh, ki je v popolnem nasprotju z naukom Jezusa Kristusa in poslanstvom Cerkve. Papež je v svojem apostolskem pismu »Kakor ljubeča mati« z dne 4.6.2016 zapisal, da je naloga Cerkve, da zaščiti najšibkejše in nezaščitene. Prav tako pa mora Cerkev najstrožje ravnati z duhovniki, ki so zlorabili svoje poslanstvo kot tudi z nadrejenimi, ki so ščitili takšne duhovnike.

3. Ob tem dovolite, da posebej poudarim, da je izkušnja spolnih zlorab še posebej tragična takrat, ko jo stori duhovnik. Ta ima katastrofalne posledice ne samo za psihofizično zdravje žrtve in njene družine, temveč tudi na njegovo oz. njeno vero. Prav tako pa lahko en duhovnik uniči kredibilnost stotih drugih duhovnikov.

4. Omeniti velja, da nobena družba in noben poklic oz. del družbe ni imun pred tem pojavom kar kliče k temu, da mora Cerkev skupaj z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami izgraditi novo kulturo – kulturo, ki bo postavila v ospredje varnost in spolno nedotakljivost vseh otrok.

5. Od leta 2012 v okviru Papeške univerze Gregoriana v Rimu deluje Center za zaščito otrok, ki v sodelovanju z Nadškofijo München in Univerzitetno državno kliniko Ulm gradi globalno mrežo v boju proti spolnim zlorabam, spodbuja terapevtske kompetence ter ozavešča javnost. Leta 2012 je Univerza Gregoriana v Rimu organizirala kongres na temo spolnih zlorab, ki so se je udeležili predstavniki 110 škofovskih konferenc.

6. Papež Frančišek je 22.3.2014 ustanovil posebno papeško Komisijo za zaščito otrok, ki se na globalni ravni sooča s pojavom spolnih zlorab, dviguje zavest o posledicah spolnih zlorab ter poziva škofovske konference, da na lokalni ravni vzpostavijo strukture za zaščito otrok ter t.i. ničeno toleranco do spolnih zlorab.

7. Na splošno smo v Cerkvi mnenja, da so za učinkovit in uspešen boj zoper spolne zlorabe otrok potrebni človeška skrb, strokovnost in vztrajnost ter sodelovanje tako institucij kot družin.

8. Tragična izkušnja spolnih zlorab je Katoliški cerkvi omogočila, da je postala ena izmed vodilnih globalnih organizacij na področju njihovega preprečevanja. Zato želi Cerkev deliti pridobljeno izkušnjo in ponuditi svoje sodelovanje tudi civilni družbi ter tistim državnim organom, ki niso še storili dovolj, da bi zaščitili najranljivejše v naši družbi.

9. Napor Katoliške cerkve na področju preprečevanja zlorab je potreben in se mora nadaljevati, saj družba na splošno še ni spoznala in razvila v zadostni meri učinkovitih ukrepov proti temu pojavu. Posamezniki, civilna društva in državni organi se še vedno premalo in premalo vztrajno angažirajo za zaščito otrok in mladoletnikov pred spolnim in drugim nasiljem.

10. Na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji imamo posebno podstran z naslovom »Zaščita otrok v Cerkvi na slovenskem« (http://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem), kjer so na enem mestu na voljo vse informacije s področja spolnih zlorab. Na njej najdete naslednje informacije:

· Informacije o prijavi suma naznanitve kaznivega dejanja spolne zlorabe (državnemu tožilstvu, škofu ordinariju oz. ekspertni skupini za reševanje spolnih zlorab)

· Pogosta vprašanja in odgovori o spolnem nasilju

· Informacije o zakonodaji, ki urejajo področje, povezano s spolnim nasiljem: Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.

· Informacije o delovanju Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab

· Dodatni viri in literatura

11. Vsak primer spolne zlorabe je tragičen in predstavlja veliko preizkušnjo za vse škofe in duhovnike. Od leta 2015 na ravni SŠK izdajamo Letno poročilo Katoliške cerkve s statistiko na področju dela Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK. Med letoma 2013 in 2015 je skupina obravnavala 3 primere (prijave, poizvedovanja): leta 2013 nobenega, 2014 2 primera in 2015 1 primer.

12. Na koncu bi želel še enkrat pozdraviti odločitev Založba Družine, da izda knjigo Odpustil sem vam!, in s tem dala svoj prispevek k izgradnji slovenskega jezika na področju spolnih zlorab. Samo jezik žrtve je tisti jezik, ki v vsej razsežnosti razkrije trpljenje otrok in nasilje storilca. Takšna dela so spodbuda, da tako Cerkev, šole, družine tudi kot državne institucije naredijo vse kar je mogoče, da bo otrokom zagotovljena pravica do osebne varnosti in srečnega otroštva.

Dr. Tadej Strehovec

Generalni tajnik SŠK

Avtor knjige Odpuščam vam Daniel Pittet
Avtor knjige Odpuščam vam Daniel Pittet


Ne spreglejte: