Ljubljana, nedelja, 16. december 2018, 23:39

Evropska in Slovenska Karitas opozarjata na še vedno veliko prisotnost revščine

Hrana, paketi karitas, prostovoljci
Foto © ARO

17. oktobra zaznamujemo svetovni dan boja proti revščini. Ob tem se vrstijo številni pozivi k ukrepanju. V Evropski Karitas ob tem opozarjajo na problem zaposlenih revnih - njihovo število v Evropski uniji je namreč višje kot pred finančno in gospodarsko krizo. Skrbi zanje se pridružuje tudi Slovenska Karitas.

Evropska Karitas je v svojem pozivu ob 17. oktobru zapisala, da bi morale evropske države četrt stoletja bo tem, ko je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini, resneje sprejeti svojo zavezanost uresničevanju prvega cilja trajnostnega razvoja, ki je odpraviti vse oblike revščine po vsem svetu. Spomnila je, da je od finančne in gospodarske krize leta 2008 prišlo do napredka v zmanjševanju brezposelnosti, a ne brez posledic. "Stroge in varčevalne politike pod pritiskom določajo nizke plače, zato je danes število zaposlenih revnih v Evropi višje kot pred krizo. Zaposlovanje je izhod iz revščine, a obstajati morajo zaposlitve za dostojno plačilo," je poudarila v izjavi za javnost. Evropska Karitas je opozorila, da je treba ob tem izboljšati še sisteme socialnega varstva in politike, usmerjeno v družino, voditelji morajo pokazati politično odgovornost. "Naši voditelji morajo zagotoviti, da nihče ne bo ostal pod pragom revščine. To je mogoče storiti, če vzpostavijo pravične in trajnostne socialne modele, ki imajo družinsko politiko v središču pozornosti in ki zagotavljajo vključujoče trge dela ter dostop do ustreznih sistemov socialne zaščite za vse," je bil jasen generalni tajnik Evropske Karitas Jorge Nuño Mayer.

Slovenska Karitas je ob mednarodnem dnevu boja proti revščini sporočila, da pri nas kar 40.000 gospodinjstev redno prejema njeno pomoč - ali hrano ali ostale najnujnejše dobrine. Njeni sodelavci in prostovoljci se vsaj dan soočajo z dejstvi, da po pomoč prihajajo posamezniki in družine, kjer starši delajo za tako nizke plače, da ne morejo dostojno preživeti sebe in svojih otrok, ter da je veliko število zaposlenih tudi v Sloveniji izkoriščanih, da imajo slabe pogoje in so stisnjeni v ponižanje s stalnim podaljševanjem dela za določen delovni čas. Slovenska Karitas se srečuje tudi z vse večjo revščino starejših in tistih, ki ne morejo vstopiti na trg dela. Kot ugotavlja, revščina pri nas kljub nekaterim pozitivnim ekonomskim kazalcem še vedno ostaja prisotna v veliko večji meri kot pred začetkom gospodarske krize, predvsem se poglablja za tiste, ki so že nekaj let potisnjeni na socialno obrobje.


Ne spreglejte: