Ljubljana, sobota, 21. julij 2018, 19:43

Svetovalnica: Invalidska kartica ugodnosti

0:00
0:00
Invalid
Foto © Shutterstock

"Invalidi smo tako kot drugi samo ljudje in imamo celoten spekter človekovih potreb."

O invalidih in urejanju statusa smo govorili v Svetovalnici, v katero smo povabili predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenija Borisa Šuštaršiča. Predstavil je, kako je z zaposlitvijo ter kartico ugodnosti, ki je bila uvedena pred kratkim.

»Slovensko okolje je bilo vse moje življenje prijazno,« je uvodoma spodbudno povedal Boris Šuštaršič, ki je tudi sam invalid. »Sem pa tja se sicer zgodijo neprijetni incidenti, ampak to je normalni del življenja. Živel sem v okolju, ki mi je bilo zelo podporno. Mama in oče sta tolerantno gledala na moja hotenja, čeprav sta bila skeptična ali so sploh možna. A težil sem k cilju, da sem enak drugim ljudem.«

Socialno okolje invalidov se nekako postopoma izboljšuje, tako kot življenjski standard vsemu prebivalstvu, ocenjuje naš gost. »V zadnjih letih sicer pogrešam, da naše ministrstvo za delo in socialo nima izoblikovane primerne socialne politike in imamo globoka nasprotja. Nekatere stvari funkcionirajo, nekatere žal ne.« Meni, da to ni slabost Slovenije kot take, a bi morala državna politika razvoj zaznati in uravnavati na vseh področjih.

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je nevladna organizacija, ki prostovoljno združuje vse tovrstne organizacije, ki delujejo v državi. 23 jih je, v njih pa 115.000 invalidov. »Vsi se ne deklarirajo kot invalidi in ne potrebujejo v vsakdanjem življenju, da so povezani. Pri nas ocenjujemo, da je v Sloveniji od 180 do 200.000 invalidov. Nekateri so lepo integrirani v socialnem družinskem okolju, drugi smo odvisni od servisev, ki jih zagotavlja družba in invalidske organizacije.«

Katere pravice pridejo invalidom najbolj prav?

»Invalidi smo tako kot drugi samo ljudje in imamo celoten spekter človekovih potreb. Od otroštva do starosti, od šole do zaposlitve in upokojitve,« pojasnjuje Boris Šuštaršič. »Ni nekega življenjskega okolja ali dobe, v kateri invalidi ne bi imeli specifičnih potreb.«

Nekatere pravice jim omogočajo boljšo stanovanjsko politiko, da so stanovanja bolj dostopna, da se odpravljajo ovire, imajo tudi več pravic do tehničnih pripomočkov, rehabilitacije ter usposabljanja in zaposlovanja. Leta 2019 se obeta tudi pravica do izvajanja osebne asistence, ki bo vsem invalidom dostopna pod enakimi pogoji.

Invalidska kartica ugodnosti

Ministrstvo za delo je skupaj s partnerjem Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije začelo z izvajanjem projekta Evropska kartica ugodnosti za invalide. Z njo lahko invalidi uveljavijo posebne komercialne popuste, aktualne ugodnosti pa lahko upravičenci spremljajo na spletni strani www.invalidska-kartica.si.

»Interes je velik in tudi mi spodbujamo k temu. Kartice izdajajo upravne enote, ker je to javna listina, ki je regulirana z zakonom,« je pojasnil Boris Šuštaršič. »Vsak prosilec mora vložiti dokazilo o invalidnosti.«

Invalidska kartica ugodnosti
Invalidska kartica ugodnostiNe spreglejte: