Ljubljana, sreda, 20. junij 2018, 01:43

Čas mlajših umetnikov

60 let SKA
Foto © Svobodna Slovenija

Slovenska kulturna akcija SKA iz Argentine je pripravila nagradni natečaj, ki je namenjen mlajšim umetnikom, ki se izražajo v poeziji, prozi ali slikarstvu. Natečaj podpira Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Tema natečaja izvirne kratke proze ali poezije ali likovno umetnost je prosta, delo še ne sme biti objavljeno.

Vrsta kratke proze ni predpisana. Lahko je črtica, povest, enodejanka, »short story« - vendar literarno delo (eno na ustvarjalca) in ne sme preseči 10 strani v formatu A4. V primeru poezije se lahko predstavi do tri različna dela; a vsako ne sme presegati eno stran v formatu A4.

Likovna dela so lahko slike ali risbe s prostimi tehnikami. Lahko se predstavi dve deli na ustvarjalca. Fotografije teh del je potrebno poslati po pošti na SKA.

Sodelujejo lahko: osebe slovenskega porekla, rojene zunaj matičnih meja Slovenije ali osebe, ki živijo zunaj matičnih meja Slovenije že več kot deset let do dopolnjenega 40. leta starosti.

Dela za natečaj (v primeru likovnih del njihove fotografije) je treba poslati po pošti na naslov:

SKA – »Beseda, pesem in barve«

Ramón L. Falcón 4158

C1407GSR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina.

Delo naj bo označeno z geslom; avtorjevo pravo ime in njegov naslov ter kratek življenjepis pa naj bosta v drugi kuverti, ki naj bo opremljena z istim geslom.

Če bi avtor želel, bo njegovo ime ostalo v anonimnosti; prav tako bo objavljena dela avtor mogel podpisati s šifro ali psevdonimom. Dela morajo dospeti po pošti najkasneje do 14. oktobra 2017.

Nagrade (za vsako kategorijo)so:

1. nagrada 100 evrov

2. nagrada 75 evrov

3. nagrada 50 evrov

Za prejem prve nagrade mora biti literarno delo napisano v slovenščini. Literarna dela nagrajena v drugem tujem jeziku se bodo objavila tudi v prevodu. Avtor se bo sporazumel s prevajalcem o honorarjih prevoda.

Vsako od omenjenih nagrad more komisija razdeliti ali razglasiti kot nedodeljene.

SKA bo objavila nagrajena dela; za nenagrajena pa mora uredništvo Meddobja dobiti avtorjevo privolitev. V vsakem primeru sodelujoči pristajajo na nehonorirano objavo. Za podelitev nagrad se bo žirija, ki jo bo v kratkem imenoval odbor SKA, sestala v Buenos Airesu sredi novembra 2017. Odločitev ocenjevalne komisije bo SKA razglasila v napovedniku Glasu ob koncu leta 2017 in objavila v kulturni reviji Meddobje leta 2018.

Vsi sodelujoči na natečaju bodo prejeli vabilo na zaključno prireditev, ki se bo vršila v okviru kulturnega večera s podelitvijo nagrad, v prostorih SKA v Buenos Airesu.


Ne spreglejte: