Ljubljana, torek, 17. julij 2018, 11:55

Država delavcem migrantom nezakonito pobrala za 4,6 milijona evrov dohodnine

0:00
0:00
Denar
Foto © EK

Sindikat delavcev migrantov Slovenije poziva ministrstvo za finance, da v 30 dneh pripravi akcijski načrt v skladu s sodbo vrhovnega sodišča, vezano na problematiko zavezancev, ki so davčno napoved vložili na podlagi samoprijave.

Vrhovno sodišče je v začetku julija ob obravnavi primera Slovenca, zaposlenega v Avstriji, presodilo, da morajo biti delavci migranti, ki vlagajo davčno napoved na podlagi samoprijave, upravičeni do odmere dohodnine pod enakimi pogoji kot vsi ostali davčni zavezanci v Sloveniji.

Kot sta v pismu ministrstvu za finance zapisala odvetnika Sindikata delavcev migrantov Slovenije Slavko Vesenjak in Davor Ozmec, je glede na sodbo vrhovnega sodišča tako pri vseh odločbah o odmeri dohodnine za čezmejne delovne migrante, v katerih se niso upoštevali stroški dela, olajšave za vzdrževane družinske člane ter posebne olajšave za čezmejne delovne migrante in ki so bile izdane na podlagi davčne napovedi v obliki samoprijave, prišlo do "evidentne kršitve zakonodaje, kot tudi temeljnih načel davčnega in tudi ustavnega prava".

Omenjena sodba vrhovnega sodišča je po navedbah Sindikata delavcev migrantov Slovenije ugotovila, da je država od delavcev migrantov v obdobju od maja 2015 do julija 2017 "nezakonito in neupravičeno" pobrala 4,6 milijona evrov, kolikor je po podatkih Finančne uprave RS (Furs) bilo z odločbami odmerjeno doplačilo dohodnine za tiste, ki so davčno napoved za obdobje 2009-2014 vložili na podlagi samoprijave.

"V dveh mesecih od objave sodbe vrhovnega sodišča ministrstvo za finance ni ne komentiralo sodbe vrhovnega sodišča niti kontaktiralo sindikat v zvezi s predlogi ustreznih rešitev," je ob tem, kot so danes sporočili s sindikata, dejal predsednik sindikata Mario Fekonja.

Odvetnika sindikata pa poudarjata še, da je večina ljudi na sodni poti obupala in tako po pravni poti niso upravičeni do vračila preplačane dohodnine. Delavci so namreč v dobri veri, da doplačajo pravilno odmerjeno dohodnino, napovedali dohodke za nekaj let nazaj, dobili pa so položnice z doplačili v višini nekaj deset tisoč evrov. "Ljudje so enostavno zaupali državnim organom," je poudaril Fekonja.

Sindikat tako ministrstvo za finance poziva, da v roku 30 dni pripravi akcijski načrt v skladu s sodbo vrhovnega sodišča, ki bo sistemsko rešil zadeve samoprijaviteljev tudi za nazaj in tudi za tiste, ki pravnih sredstev zaradi različnih razlogov niso izkoristili.

Država vsega hudega, kar je bilo storjeno, ne more popraviti in najmanj, kar lahko stori, je, da "vsem tem ljudem vrne nezakonito zaplenjen denar", je dodal Fekonja. Če ministrstvo tega ne bo storilo, v sindikatu, kjer se po sodni poti za delavce migrante borijo še glede drugih pravic, napovedujejo uporabo vseh možnih pravnih sredstev.


Ne spreglejte: