Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 10:10

Alek Zwitter: Ne bodimo stečajni upravitelji Cerkve

Alek Zwitter
Foto © Rok Mihevc

"Perspektiva upanja je vedno povezana z novim misijonarskim poletom. Čutiti moramo, da ima Cerkev nekaj za dati temu času, da lahko na novo prekvasi ta svet okrog nas."

Število krstov je v sloveniji močno upadlo, prav tako obisk v cerkvah. Dr. Alek Zwitter duhovnik daje naslednjo spodbudo: »Težav je vedno dovolj, ampak Sveti duh, če ga kličemo, nam vedno lahko daje upanje. In to se mi zdi zelo pomembno za ta čas: Da nismo stečajni upravitelji Cerkve, kot je napisal nekdo, ampak smo v tej perspektivi upanja. Perspektiva upanja je vedno povezana z novim misijonarskim poletom. Čutiti moramo, da ima Cerkev nekaj za dati temu času, da lahko na novo prekvasi ta svet okrog nas.« Ob tem je znova citiral papeža, ki pravi, da se nihče ne more lotiti boja, če popolnoma ne računa na zmago. Delovati pastoralno rodovitno pa pomeni predvsem sodelovati s Svetim Duhom.

Pastoralni tečaj, na katerem duhovniki in drugi pastoralni sodelavci letos govorijo o zakramentu krsta, je zaobjel že vse škofije, razen mariborske nadškofije, kjer ga pripravljajo konec meseca. Danes je bilo srečanje v Ljubljani. Osrednji predavatelj dr. Alek Zwitter je temeljne vidike krsta osvetlil v luči nove evangelizacije. Izpostavil je vero, ljubezen in upanje. Poudaril je bistveno vlogo duhovnika kot spodbujevalca vere. Zakramentalna pastorala namreč ni dovolj, ampak jo mora spremljati oznanjevalna pastorala. Sveti krst je neločljivo povezan z vključevanjem v občestvo. Bistveni vidik krsta pa je tudi življenje v Svetem Duhu.


Ne spreglejte: