Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 19:37

Nadškofija Maribor je seznanjena s kazenskimi postopki

Stolnica sv. Janeza Krstnika v Mariboru
Foto © Stolna župnija

Iz Nadškofije Maribor so nam danes sporočili, da je seznanjena, da zoper upokojenega nadškofa Franca Krambergerja in nekdanjega ekonoma Mirka Kraševca ter še druge udeležene poteka kazenski postopek.

"Nadškofija Maribor ne komentira nezaključenih postopkov pred državnimi organi, še posebej, če se nanašajo na čas pred nastopom sedanjega vodstva, ki zaradi oddaljenosti dogodkov ne more imeti celotne slike dogajanja v preteklosti," so zapisali v odgovoru na novinarsko vprašanje enega od novinarjev. Dodali so, da ne gre zanemariti, da se vprašanja nanašajo na čas pred skoraj dvanajstimi leti. "Vsekakor pa smo v tem težkem trenutku za upokojenega gospoda nadškofa Krambergerja v duhu povezani z njim in prosimo Gospoda, da pride dan resnica in se ne bo za vse napake družbo, ki niso bile neposredno povezane z Nadškofijo Maribor vedno krivilo samo njo," so zapisali.

Spomnili so, da je v zvezi s finančnim prestrukturiranjem Nadškofija Maribor marca 2015 podala izjavo za javnost o tem, da je s svojimi upniki sklenila sporazum, s katerim so podpisniki uredili medsebojna dolžniško-upniška razmerja. "Sklenitev sporazuma se nanaša zgolj na obveznosti Nadškofije Maribor, nad družbo Gospodarstvo Rast d.o.o. pa je bil, kljub prizadevanjem za ugodnejšo rešitev za vse vpletene, uveden stečajni postopek. Nadškofija Maribor je s podpisom sporazuma za poplačilo upnikov namenila vse svoje nepremično premoženje. Višina končnega poplačila velike večine upnikov bo tako odvisna od uspešnosti unovčenja tega premoženja, pri čemer pa bo postopek unovčevanja potekal daljše časovno obdobje. Zaradi spoštovanja klavzule o zaupnosti več informacij o izvajanju sporazuma ne moremo podati," so zapisali.


Ne spreglejte: