Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 19:34

Štuhec kritičen do odziva ministrstva na blagoslov šole

0:00
0:00
Ivan Štuhec
Foto © ARO

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je blagoslov od odprtju nove Osnovne šole Polica pri Grosupljem predala inšpektorjem. Menijo, da gre za kršitev 72. člena ZOFI v javni šoli. Za komentar smo vprašali moralnega teologa dr. Ivana Štuheca. Za Radio Ognjišče je opozoril, da gre pri blagoslovu za voljo lokalne skupnosti. Če bi res bili demokratična dežela, se centrala v to ne bi spuščala, je dejal Štuhec.

Štuhec, ki se te dni mudi v Nemčiji, si je uvodoma za naš radio zastavil vprašanje, ali smo se na ravni države dogovorili na kakšen način se umesti religiozna dimenzija v javno življenje: »Očitno imajo ti, ki izhajajo iz marksistično-libertalnih ideoloških predpostavk težave s tem, da bi religiji dali ustrezno mesto tudi v javnem življenju.«

Poudarja, da če bi bilo to vprašanje v Sloveniji rešeno, potem do tovrstnih razprav, ki smo jim priča ob blagoslovu OŠ Polica sploh ne bi prišlo. Opozoril je še, da so tudi kristjani davkoplačevalci in da če se pojavi duhovnik, ki blagoslovi neko svatbo ali pa gasilski avto, je to volja lokalne skupnosti. »Lokalna skupnost ima v demokraciji neko avtonomijo, a očitno to v Sloveniji ne velja. Namesto, da bi se ministri in ministrice ukvarjali z velikimi problemi, se ukvarjajo s preganjanjem komarjev, sloni in kamele pa gredo skozi brez težav.«

Nadalje je dejal, da gre pri tem vprašanju za svobodo in avtonomijo državljana in lokalne skupnosti, ki bi se v tem primeru morala odločati popolnoma samostojno. »Če bi res bili demokratična dežela, se centrala v to ne bi spuščala, ker bi dala dovolj samostojnosti neki lokalni skupnosti.«

Štuhec je opozoril, da je v nekih demokratičnih sistemih religija sestavni del javnega življenja in ločitev Cerkve in države ne pomeni izločitev religioznega, in ne pomeni tudi popolne privatizacije religioznega, kar se kaže v tem primeru blagoslova šole. »Namesto, da bi se vsa Slovenija ukvarjala z vprašanjem, kako je mogoče, da osrednja slovenska banka opere milijardo sumljivega denarja, se ukvarjamo z vprašanjem, zakaj je en duhovnik blagoslovil šolo. Ko je potrebno prekriti velike probleme, takrat se iz muhe naredi slona, takrat se še posebej iz kakšne cerkvene zgodbe naredi nova velika zgodba, ki zamegljuje vse tisto, kar je bistveno večji problem."


Ne spreglejte: