Ljubljana, sreda, 20. junij 2018, 01:47

V najlepšem mestu najgrša zloraba

dr. Tomaž Erzar
Foto © Izidor Šček

Te dni je javnost dosegla novica o sumu sprevrženega kriminalnega dejanja, ki naj bi ga zagrešil župan glavnega mesta zoper spolno nedotakljivost. Ta nezaslišana zloraba moči ni požela le zgražanja, ogorčenja in jeze, ampak je razkrila, kako globok prezir do soljudi in samega sebe žene nekatere ljudi v politiko.

Posledice tega dejanja so nepopravljive Ne samo zato, ker so zdaj v javnosti, ampak ker bi se v vsakem primeru vpisale v mehko tkivo naše skupne zavesti in identitete. Zaradi tega nedopustnega in neskončno podlega dejanja smo vsi, ki živimo v tej skupnosti, otroci, hčerke, žene in matere pa še posebej, izpostavljeni in razgaljeni. Gnus in ogorčenje, ki ju zbuja to dejanje, segata globoko v naš čut za to, kaj je spodobno in nedotakljivo in kaj se nikoli ne sme zgoditi nikomur, kaj šele šibkejšemu. V tem primeru osebi, ki se je na javno institucijo obrnila v stiski in bi si zato zaslužila posebno skrb in varstvo. Zdaj, kljub zgovornemu molku večine medijev, posledice tega dejanja nosimo in čutimo vsi.

Take zlorabe pa so še bistveno bolj travmatične za žrtve in vse, ki so povezani z njimi. Onemogočajo jim, da bi živeli v varnem svetu z občutkom, da niso z ničemer prispevali k temu, kar se jim je zgodilo. Njihova samopodoba je dolgotrajno poškodovana in pogosto kljub strokovni pomoči ne najdejo več notranjega miru niti moči ter poguma, da bi se borili z vsakdanjimi skrbmi. Normalno je, kadar je šibkost pri sočloveku znak za sočutje in pomoč. Kadar pa je šibkost drugih dovoljenje za njihovo izkoriščanje in zlorabljanje, je pred nami izkrivljeno vedenje, ki se samo od sebe ne bo ustavilo! Izkrivljeno vedenje ni spodrsljaj, ali rezultat okoliščin, ampak je rezultat naklepa in premišljenega ustrahovanja. Sestavni del zlorabe je tudi njeno skrivanje, olepševanje, zanikanje, in kar je še hujše, čustveno manipuliranje z žrtvijo in pripisovanje krivde žrtvi. Žrtev, ki o tem spregovori, tako naleti na zid nejevere in pomislekov. Gotovo bo zdaj treba v javnosti paziti na to, da žrtvi in njeni družini damo vso podporo in razumevanje.

Zloraba in ustrahovanje se ne glede na čas in kraj vedno širita na skrivaj; žrtvam je ukazan ali vsiljen molk, javnost pa se po naravni poti odvrača od vsega, kar jo plaši in moti v njeni pasivni drži. Zelo škodljivo in napačno je, da ob takem dejanju, kjer v šoku ostanemo brez besed, začnemo iskati krivdo pri žrtvi in opravičevati storilca. S tem odvračamo od resničnosti, ker je prehuda in ker nimamo pravega odgovora nanjo. Pravi odgovor na zlorabo je samo to, da jo takoj zaustavimo. Samo tako se bosta naša prizadetost in sočutje do žrtve spremenili v dejanje, ki nam bo povrnilo zaupanje vase in dostojanstvo. Ali pa bo to še ena v vrsti izkušenj, ki hočeš nočeš oblikujejo našo že tako krhko samozavest in ranjeni ponos? Kdo smo, če dopuščamo, da se v naši državi vodenje javnih zadev zlorablja za osebno patologijo, in kaj bomo rekli našim otrokom? Da ne govorimo o tem, kako nas gleda svet in kaj si misli ob tem, ko mi nemočno in pasivno gledamo in tako podpiramo zlorabo v svoji sredi.

Oblast je služba in služenje soljudem, ne pa privilegij, še manj last posameznika, ki jo naredi za orodje zlorabe in perfidnosti. Sram nas je lahko, ko vidimo, kdo odloča v našem imenu, za »domnevno« naše dobro in v službi, za katero smo ga izbrali sami. Taka zloraba je nezdružljiva s kakršnokoli javno funkcijo, kaj šele funkcijo župana glavnega mesta! Taka zloraba terja takojšen odstop s tega mesta.

Več komentarjev na Casnik.si


Ne spreglejte: