Ljubljana, ponedeljek, 16. julij 2018, 08:46

Na Zaplazu bodo praznovali 100. obletnico posvetitve Marijine cerkve

Zaplaz, foto © Škofija Novo mesto
Romarsko središče na Zaplazu
Foto © p. Ivan Rampre

"Začetki romarske poti segajo že v leto 1800, ko je tam stala prva kapelica. Danes v svetišču hranijo relikvije blaženega Alojzija Grozdeta."

Osrednje romarsko svetišče novomeške škofije na Zaplazu letos zaznamuje 100. obletnico posvetitve. V soboto dopoldne ob 10. uri bo slovesno somaševanje škofov in duhovnikov vodil apostolski nuncij Juliusz Janusz. Ob tej priložnosti bo zgodovinar Stane Granda prejel najvišje odlikovanje Slovenske škofovske konference, Odličje sv. Cirila in Metoda.

Verniki bodo ob koncu sobotne slovesnosti prejeli poseben papeški blagoslov s popolnim odpustkom, blagoslovljeno pa bo tudi novo barvno okno za pročelje cerkve. Kot priprava na praznovanje bo v četrtek, 5. oktobra, po večerni maši ob 18. uri krajše predavanje nagrajenca prof. dr. Staneta Grande o Zaplazu. Po predavanju bo koncert Kvarteta Strmole iz Trebnjega. V petek, 6. oktobra, bo kot duhovna priprava ob 18. uri sv. maša in pobožnost prvih petkov.

Po ljudskem izročilu je na zaplaški hrib hodil pobožen mož sekat kolje za svoj vinograd. Nekega dne je v grmovju našel majhen kip Matere Božje z detetom Jezusom. Odnesel ga je domov in ga shranil v skrinji. Drugi dan je med delom na hribu zopet našel enako podobo. Tudi to je doma shranil v skrinjo. Tretji dan se je ponovilo, našel je še en kip. Vesel, da ima tri lepe podobe Matere Božje, gre domov, da bo tretjo primerjal s prvima dvema. Toda v skrinji ju ni našel, četudi je vse prevrnil. Tudi domači niso nič vedeli o tem. Zato je kip zaznamoval s posebnim znamenjem in ga spet shranil v skrinjo. Ko je šel naslednjič sekat na grič, je na istem kraju kakor prejšnje dni spet našel Marijin kip. Ko pa je opazil na kipu narejeno znamenje, je spoznal, da gre za podobo, ki jo je že trikrat shranil v skrinji. Obšel ga je strah. Zavedel se je, da gre za nekaj nenavadnega. Podobo je postavil na vzvišen kraj in naredil nad njo streho iz vej. Sem je odslej večkrat prihajal in molil pred kipom. Ko mu je žena na porodu na smrt zbolela, se je zaobljubil, da bo romal k tej Materi Božji, in žena je nemudoma ozdravela.

Marijina podoba v cerkvi na Zaplazu
Marijina podoba v cerkvi na Zaplazu

Na podlagi zgodbe o čudodelnem kipu so leta 1800 na Zaplazu sezidali prvo kapelico in začela so se romanja. O romanjih in uslišanjih na Zaplazu pričajo spominske knjige, ki segajo nazaj do leta 1882. Oblasti so dogajanju nasprotovale in večkrat ukazale rušitev cerkve. Tudi cerkvena oblast je bila zadržana. Leta 1845 je na Čatežu birmoval in cerkev posvetil škof Anton Alojzij Wolf. Ugotovil je, da se na Zaplazu ne dogaja nič nespodobnega in da ljudje ne uganjajo praznoverja, prepričal se je o globoki veri in pristni pobožnosti župljanov. Dovolil je zidati novo cerkev namesto majhne kapele. Pozidana je bila leta 1848, a so jo že leta 1866 povečali. Sedanjo cerkev je začel zidati župnik Hinko Povše z željo, da bi bila cerkev dostojna za nebeško Kraljico, ki deli toliko dobrot in milosti na tem svetem kraju. Zidanje je ovirala I. svetovna vojna. Ko cerkev še ni bila povsem dokončana, jo je 14. oktobra 1917 posvetil dr. Anton Bonaventura Jeglič. Povsem dograjena je bila leta 1926. Med II. svetovno vojno sta hrib in cerkev doživela kar 27 različnih vojaških spopadov. Leta 1943 je bila cerkev močno poškodovana.

Z izbiro Marijine cerkve na Zaplazu za osrednje romarsko središče novomeške škofije je cerkev dobila nov poseben pomen. V letu 2007 je potekala glavna obnova. 4. maja 2008 je bila slovesna razglasitev za škofijsko romarsko svetišče. Po beatifikaciji pa je dobila še novo dragocenost, saj od 28. maja 2011 v desnem stranskem oltarju počivajo relikvije bl. Alojzija Grozdeta. Nov oltar z ozadjem je oblikoval p. Marko Ivan Rupnik. Mozaik predstavlja poveličanega bl. Alojzija, ki stoji v nebesih ob Kristusu in sv. Janezu Krstniku. Na levi strani je Božja Mati Marija, za njo pa skrivnostna žena, ki predstavlja vse žene, ki so Lojzetu v njegovi revščini in zapuščenosti pomagale. Milostni kip Zaplaške Marije stoji nasproti Grozdetovemu oltarju v levi stranski kapeli.

Vir: Škofija Novo mesto


Ne spreglejte: