Ljubljana, ponedeljek, 16. julij 2018, 08:24

Hrvaška omejuje uvoz sadja in zelenjave, Srbija sprejela protiukrepe

Domače sadje in zelenjava
Foto © Zeleni zabojček

Ministri za trgovino Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Srbije so v Sarajevu razpravljali o zanje sporni hrvaški spremembi pravil fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave na mejah z državami, ki niso članice Evropske unije. Sprejeli so sedem sklepov in oblikovali skupno pismo, ki ga bodo poslali Evropski komisiji.

Hrvaško ministrstvo za kmetijstvo je sredi julija spremenilo pravilnik o inšpekcijskem nadzoru skladnosti sadja in zelenjave s tržnimi standardi. Kot novost so povišali nadomestilo za vsak posamezni inšpekcijski nadzor pri uvozu iz tretjih držav z dobrih 12 evrov na 270 evrov, hkrati pa pojasnili, da je pravilnik usklajen z zakonodajo Evropske unije. Omenjeni pregled države članice sicer računajo približno 10 oziroma 20 evrov.

Predstavniki držav, ki so se zbrali v Sarajevu so drugačnega mnenja in Hrvaški očitajo nesorazmerne zaščitne ukrepe za domače kmetijske proizvajalce. Srbija, ki je Hrvaški in Evropski komisiji minuli teden poslala tudi diplomatsko noto, je hrvaško potezo označila za kršitev sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju. Vlada v Srbiji je sprejela tudi protiukrepe, ki naj bi prizadeli velik del hrvaškega kmetijskega sektorja.

Zbrani ministri v Sarajevu so pozvali Hrvaško k takojšnji odpravi diskriminatornih odlokov. Cena inšpekcijskega nadzora mora po njihovem prepričanju ustrezati stroškom dejanskega postopka, hkrati pa mora biti usklajena s povprečnimi cenami v državah v regiji in Evropski uniji.

Črna gora in Makedonija bosta kot članici Svetovne trgovinske organizacije Hrvaško obremenili tudi pred omenjeno organizacijo, do razrešitve zapleta pa bodo vse države sprejele konkretne ukrepe za zaščito lastnih gospodarskih interesov.


Ne spreglejte: