Ljubljana, nedelja, 22. julij 2018, 20:04

Odgovorne in okolju prijazne počitnice

Gore
Foto © www.gore-ljudje.net

Počitniška potovanja morajo biti odgovorna in okolju prijazna, turisti morajo upoštevati družbo in kulturo dežele gostiteljice. »Čas počitnic ne sme biti povod za neodgovorno vedenje ali izkoriščanje«. Tako je v sporočilu za svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obhajamo 27. septembra, zapisal vodja vatikanskega diksterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, kardinal Peter Turkson. Poslanica letos nosi naslov »Trajnostni turizem: sredstvo za razvoj« in poudarja, da turizem lahko pomaga v boju proti revščini.

Turizem je zelo pomemben pojav

Prefekt Dikasterija, kardinal Peter Turkson, je zapisal, da je turizem zelo pomemben pojav: tako zaradi števila oseb, ki so vanj vključene (tisti, ki potujejo in zaposleni v turizmu), kot tudi zaradi številnih koristi, ki jih lahko nudi (tako ekonomske, kot tudi kulturne in družbene). Poleg tega pa je potrebno spomniti tudi na tveganja in nevarnosti, ki jih lahko v mnogih okoliščinah predstavlja turizem.

Leta 2016 več kot 1,2 milijardi mednarodnih turističnih prihodov

Glede na zadnje podatke Svetovne turistične organizacije je bilo v letu 2016 zabeleženih več kot 1,2 milijardi mednarodnih turističnih prihodov. Na svetovni ravni turistična dejavnost predstavlja 10% bruto družbenega proizvoda in 7% vsega izvoza, pri čemer je potrebno upoštevati, da se 1 od 11 delovnih mest nahaja v turizmu.

Resnični razvoj se ne omejuje samo na gospodarsko rast; popolni humanizem

Turizem je lahko pomembno sredstvo za rast in v boju proti revščini. Vendar pa kot pravi družbeni nauk Cerkve, se resnični razvoj »ne omejuje samo na gospodarsko rast. Če želi biti pravilen, mora biti celosten, to se pravi, mora pomagati najprej vsakemu človeku in celemu človeku,« kot je zapisano v okrožnici O delu za razvoj narodov (Populorum progressio). V skladu s tem načelom je papež Pavel VI. zato poudarjal, da je potrebno pospeševati »popolni humanizem«, ki vključuje materialne in duhovne potrebe za rast vsake osebe v lastnem dostojanstvu.

Trajnostni turizem

Svetovna turistična organizacija je leta 1989 v posebni izjavi spodbudila razvoj trajnostnega turizma. To pomeni, da mora biti odgovoren, ne sme biti uničevalen ali škodljiv za okolje in družbenokulturni kontekst, na katerega vpliva. Posebej mora biti spoštljiv do prebivalcev in njihove dediščine, usmerjen k varovanju človeškega dostojanstva in delovnih pravic. Prav tako pa mora biti pozoren na osebe, ki so najbolj prikrajšane in ranljive. Čas počitnic ne sme biti povod za neodgovornost ali izkoriščanje; nasprotno, gre za plemenit čas, v katerem vsakdo lahko doda vrednost svojemu življenju ter življenju drugih.

Trajnostni turizem v resoluciji OZN

V eni izmed pred kratkim sprejetih resolucij Generalna skupščina OZN prepoznava, da je trajnostni turizem »pozitivno sredstvo v boju proti revščini, pri varovanju okolja, za izboljšanje kakovosti življenja.« Prav tako pomaga »ženskam in mladim, da postanejo ekonomsko neodvisni in protagonisti ter prispeva k trem dimenzijam trajnostnega razvoja, predvsem v državah v razvoju.« V tem smislu spodbujajo ekološki, družbeni in ekonomski trajnostni vidik.

Delež kristjanov pri pospeševanju turizma, ki bi pomagal pri razvoju narodov

Kardinal Turkson nadalje zapiše, da je Cerkev »v vsem, kar je in v vsem svojem delovanju poklicana spodbujati celosten razvoj človeka v luči evangelija.« (Apostolsko pismo Humanum progressionem, s katerim je papež Frančišek ustanovil Dikasterij za služenje celotnemu človeškemu razvoju.) Zato »želimo kristjani prispevati svoj delež, da bi mogel turizem pomagati pri razvoju narodov, posebej tistih, ki so najbolj prikrajšani. Boga priznavamo za stvarnika sveta in Očeta vseh narodov, zaradi česar smo med seboj bratje. Zato postavimo v središče človeško osebo; priznajmo dostojanstvo vsakogar in odnosnost med ljudmi; sprejmimo načelo skupne usode človeške družine in vsesplošno namembnost zemeljskih dobrin. Tako človeško bitje ne bo delovalo kot gospodar, ampak kot "odgovorni upravljavec", kakor je v okrožnici Laudato si' zapisal papež Frančišek. Če se bomo prepoznali kot bratje, bomo razumeli "načelo zastonjskosti in logiko daru" (CD 127, 36) ter naše dolžne solidarnosti, pravičnosti in vsesplošne dejavne ljubezni.«

Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju nato v sporočilu povabi vse, ki delujejo na področju turizma, naj upoštevajo omenjene smernice ter si prizadevajo za spremembe – predvsem kar zadeva vedenje in spremembo načina življenja ter nov način živetja odnosa z drugimi.

Pobude Cerkve za »turizem s človeškim obličjem«

Cerkev ponuja svoj prispevek s pobudami, ki resnično postavljajo turizem v službo celostnega razvoja osebe. Zato se govori o »turizmu s človeškim obličjem«, ki se udejanja preko projektov skupnostnega turizma, turističnih kooperativ, solidarnostnega turizma ter z ovrednotenjem velike umetniške dediščine, ki je prava in resnična »pot lepote«. (CD 140, 167)

Besede papeža Frančiška v OZN

Kardinal Turkson ob koncu sporočila za letošnji svetovni dan turizma navede še besede iz nagovora papeža Frančiška v OZN septembra 2015: »Skupni dom vseh ljudi mora še naprej stati na pravilnem razumevanju univerzalnega bratstva in na spoštovanju svetosti vsakega človeškega življenja, vsakega moškega in vsake ženske [...] Skupni dom vseh ljudi se mora zgraditi tudi na razumevanju določene svetosti ustvarjene narave.«


Ne spreglejte: