Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 19:36

Mladi se vse težje osamosvojijo

0:00
0:00
Mladi
Foto © Ingimage

Mladi v Sloveniji so soočeni s težavami pri zaposlovanju in reševanju stanovanjskega problema. Velikokrat so prisiljeni v negotove oblike zaposlitve, ki jim ne omogočajo reševanja stanovanjskega problema in osamosvojitve. Prav tako se številni znajdejo v položaju, ko morajo za opravljanje svojega poklica opraviti strokovni izpit, pri tem morajo skozi daljša pripravništva, ki pa niso plačana, in so podvrženi tudi izkoriščanju.

Poslanec SDS Žan Mahnič pravi, da imajo v stranki rešitve za probleme mladih. Tako bi omejili vpis na fakultetah, ki izobražujejo kader, po katerem ni povpraševanja, na drugi strani pa bi s štipendijami spodbudili vpise na področja, kjer kadrov primanjkuje. Prav tako si prizadevajo za formalno priznavanje izkušenj, ki so bile pridobljene v sklopu neformalnega izobraževanja in v tujini.

Mahnič pravi, da je potreben tudi pregled aktivnih politik zaposlovanja za mlade in opustitev programov, ki ne prinašajo rezultatov. Ob tem je dodal, da so v SDS v tem mandatu dvakrat vložili zakon, ki bi odpravil neplačana pripravništva. V zvezi z reševanjem stanovanjskega problema pa Mahnič predlaga, »da se vsa prazna stanovanja, ki so v lasti države prenese na stanovanjski sklad in se omogoči, da imajo mladi in mlade družine možnost najema po neprofitnih najemninah in po petih letih potem tudi možnost odkupa, pri čemer bi se vse najemnine štele v odkupno ceno.« Omenja še stanovanjski kredit in ob tem odpis 20 odstotkov glavnice za vsakega otroka.

Poslanec NSi Jernej Vrtovec vidi rešitev predvsem v zmanjševanju stroškov dela, ki kot poudarja, so v Sloveniji precej višji kot v številnih drugih evropskih državah. Meni, da bi vlada morala dojeti, da nižji stroški dela pomenijo več zaposlovanja in več denarja za delavce, ki bodo tako bolj zadovoljni in bodo imeli več denarja za trošenje.

Po njegovem mnenju bo to prek DDV-ja več denarja pripeljalo v državno blagajno, mladi pa bi lažje šli tudi v nakup stanovanja. Na drugi strani pa Vrtovec vidi kot eno od možnosti reševanja stanovanjskega problema tudi to, da mladi družine ustvarjajo v velikih hišah, ki so jih gradili starši ali stari starši in so bile predvidene za več-generacijsko sobivanje. »Zagotovo je odgovornost posameznika, da se odloči, kako bo uredil svoje življenje in kje bo bival. Je pa tudi ogromno mladih, ki si ustvarijo družino in nimajo kam iti in so potem prisiljeni iti v najemniška stanovanja. Tukaj je zagotovo primerna rešitev ta, da mladi imajo dostojno zaposlitev in dovolj denarja, da gredo na banko in dobijo kredit,« pojasnjuje.

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl pravi, da mladi potrebujejo službe, ki jim zagotavljajo neko gotovost, socialno varnost in možnost, da rešujejo stanovanjski problem. V zvezi z ukrepi za spodbujanje zaposlovanja med mladimi pa pravi, da so se nekateri izkazali za pozitivne. Kar zadeva reševanje stanovanjskega problema, pa Kampl kot eno od možnosti predlaga, da se omogoči najem stanovanj z možnostjo poznejšega odkupa, pri čemer bi se vplačane najemnine vštele v kupnino. Ob tem dodaja, da je najprej nujna politična volja, da bo država nekaj naredila na področju stanovanjske politike, ki pa je ni.


Ne spreglejte: