Ljubljana, sobota, 21. julij 2018, 19:40

Civilna iniciativa Gozd proti umestitvi poslovne cone Dramlje

Slovenski gozd
Foto © sl.wikipedia.org

V Šentjurju je nastala Ljudska iniciativa Gozd - Gibanje za ohranitev zelene dežele. Od občine pričakujejo, da prepreči nadaljnje uničevanje kmetijskih zemljišč, mokrišč in gozdov. V tej luči poudarjajo predvsem nastajanje poslovne cone v Dramljah, saj se ne strinjajo z njeno umestitvijo. Gibanje zbira podpise za peticijo, napoveduje pa tudi javni shod po počitnicah.

Predstavnik gibanja Ciril Mastnak pojasnjuje, da je ljudska iniciativa gibanje, ki goji pobudo za ohranjanje zdrave in neokrnjene narave. Zavzemajo se za ohranjanje gozda in preprečevanja uničevanja prvovrstnih kmetijskih zemljišč za izgradnjo poslovnih con. So proti velikim posegom v prostor, kot so betonske cone in divje sečnje.

Iniciativa predlaga, da na šentjurski občini z odlokom o občinskem prostorskem načrtu zaščitijo in s tem preprečijo nadaljnje uničevanje kmetijskih zemljišč, mokrišč in gozdov. Mastnak ob tem kot primer slabe prakse izpostavlja nastajanje poslovne cone v Dramljah. Iniciativa po njegovih besedah ni proti coni, temveč proti njeni umestitvi.

»Ta območja naj bi vzpostavili tam, kjer so že degradirana območja, teh območij je veliko, na njih se nič ne dogaja, so mrtva območja,« je dejal Mastnak in poudaril, da je občina na območju cone preveč posegla v naravo in ogrozila bivalno okolje tamkajšnjih prebivalcev.

Na občini so presenečeni

Šentjurski župan Marko Diaci je nad pobudo civilne iniciative presenečen. »Dejstvo je, da smo poslovno cono Dramlje umestili v prostor že pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta, to je bilo že kar nekaj let nazaj. Presenetljivo je, da se je civilna iniciativa prebudila šele zdaj in ne prej, ko je bila priložnost za predloge s spremembami,« je pojasnil Diaci.

Dodal je tudi, da je poslovna cona že v fazi prodaje zemljišč. Po njegovih besedah je cilj občine zagotoviti bodočim vlagateljem ustrezne površine za gradnjo poslovnih prostorov in odpiranje novih delovnih mest. Vsega skupaj je v Dramljah na voljo 37.000 kvadratnih metrov površin.


Ne spreglejte: