Ljubljana, nedelja, 22. julij 2018, 20:09

Rast XLVI v Sloveniji

Rast 46 na Taboru Slovencev po svetu
Foto © Matjaž Merljak

Na enomesečnem obisku v Sloveniji so bili maturantje iz Argentine. Kjer so moje korenine, tam je moje srce, je geslo njihovega obiska. Poglabljali so znanje slovenskega jezika ter spoznavali lepote domovine starih staršev. Vse je teklo po načrtu, le vzpon na Triglav jim je splaval po vodi.

V skupini je bilo 24 dijakov iz Buenos Airesa in eden iz Bariloč. Mladi iz Buenos Airesa peto leto obiskujejo srednješolski tečaj ravnatelja Marka Bajuka. Ta poteka ob sobotah popoldne in takrat v Slovensko hišo v središču mesta pridejo iz različnih predelov mesta: Ramos Mejija, San Justo, Castelar, San Martin, Karapačaj in Lanus. Vsi so že prej obiskovali slovenski vrtec in osnovno šolo v krajevnih domovih. Obisk Slovenije je nagrada za njihovo zvesto in vztrajno obiskovanje tečaja, čeprav bi ob sobotah popoldne raje počeli kaj drugega. Tako pa obiskujejo šolo, ki traja pet ur in ima naslednje predmete: verouk, slovnica, slovstvo, zgodovina, etnografija, družbena vzgoja, svetovni nazori. Med letom zbirajo denar za potovanje, tako pripravijo različne plese, bolje se spoznajo na različnih dogodkih, starši tudi pripravijo program s pesmimi, plesi in recitacijami, s katerim se skupina predstavi v Sloveniji. Tako imajo od marca do junija še dodatne vaje ob sobotah dopoldne. Za recitacije so izbrali Martina Sušnika in Ludovika Ceglarja, s plesi pa predstavljajo argentinsko folkloro.

Naša sogovornica, Tatjana Modic Kržišnik, je ena od treh spremljevalk skupine Rast 46, sicer pa podravnateljica srednješolskega tečaja in profesorica žive besede, sicer pa dejavna v Našem domu v San Justu. Povedala je, da spremljevalci niso imeli težkega dela, dijaki so lepo vzgojeni, zelo dobro so se počutili v Ljubljani, saj tudi sami živijo v mestu.

Tatjana Modic Kržišnik
Tatjana Modic Kržišnik

Alenka Štrifček iz Slomškovega doma iz Ramos Mejije je opisala obisk Mladinske poletne šole slovenskega jezika, ki ga na Filozofski fakulteti organizira Center za slovenščino. Razdelili so jih v različne skupine glede predznanja. Pouk je bil od 9. do 12. ure, pri tem so izpopolnjevali svoje znanje, v skupni so bili z udeleženci iz drugih držav, s katerimi ohranjajo stike. Sicer je bil njen prvi jezik slovenski, šele kasneje se je naučila špansko.

Veronika Marija Brula, prav tako iz Slomškovega doma, je predstavila kraje, ki so jih dijaki obiskali na avstrijskem Koroškem in so povezani s povojnim begunstvom, ki je tudi njihove stare starše odtrgalo od domovine in pognalo v svet. V Sloveniji je sicer že drugič, a tokratno obiskovanje krajev je drugačno kot z družino. Spregovorila je tudi o nastopih, ki so jih v času gostovanja v Sloveniji imeli kar šest.

Rast na Dobrodošli doma
Rast na Dobrodošli doma

Viktorija Jerovšek iz Pristave v Castelarju je za našo oddajo povedala, da so se na poti iz Argentine v Slovenijo ustavili v Rimu, kjer so bili tudi na avdienci papeža Frančiščka in so ga tudi pozdravili. V krajevnem domu je obiskovala že vrtec, nato osnovno šolo in zdaj je dejavna pri mladini. V Sloveniji je prvič in glede na tisto, kar je videla na fotografijah,je veliko pričakovala.

Člani skupine Rast 46
Člani skupine Rast 46

Od leve proti desni: Alenka, Veronika, Gabrijel, Viktorija, Danilo in Igor

Igor Magister je bil edini udeleženec iz Bariloč in v Sloveniji je bil prvič. Spregovorila sva o izletih, te so imeli že v času Mladinske šole, potem pa še v drugem delu njihovega obiska v Sloveniji v organizaciji Slovenije v svetu. Bili so na Bledu in v Bohinju, pa v Postojnski jami, v Prekmurju, na Obali ... Pripravljali so se na vzpon na Triglav, a žal vreme ni dopustilo, da bi se povzpeli na ta največji slovenski vrh. Med šolo so obiskali Šmarno goro, nato pa šli še na Kamniško sedlo.

Danilo Bonino Lipušček iz Balantičevega doma v San Justu, ki ga obiskuje od tretjega leta starosti naprej. Poje v zboru in igra nogomet. V Sloveniji je prvič, jo je pa že prej dobro poznal po fotografijah. Tu ima tudi sorodnike in tako kot drugi maturantje je bil nekaj dni pri sorodnikih. Z njimi so tudi odšli na krajše izlete.

Gabrijel Ravnik iz San Justa se je dotaknil tistega dela obiska Slovenije, ko so se spoznali s slovensko zgodovino, ki je ključna, da so oni Slovenci, rojeni v Argentini. Tako so bili v Kočevskem Rogu, kjer sta jim spregovorila Helena Jaklitsch in Benjamin Bevc. Obiskali so tudi ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta, pa tudi Brezje, kjer sta z Alenko pri maši brala berilo. Predstavil je tudi almanah, kjer so ga maturanti napisali še v Argentini. Vsak je v njem objavil zgodbe svojih starih staršev.


Ne spreglejte: