Ljubljana, nedelja, 22. april 2018, 01:04

Karitas po komisarjevem poročilu opozarja na potrebo po dvigu minimalne plače in pokojnine

Hrana, paketi karitas, prostovoljci
Foto © ARO

"Potrebno je zakonsko izboljšati pogoje za delo pri nižje plačanih delih."

Približno štiri mesece po obisku komisarja Sveta Evrope Nilsa Muižnieksa v Sloveniji je vlada prejela njegovo celotno poročilo o razmerah na področju spoštovanja človekovih pravic. Komisar se je marca srečal z nekaterimi slovenskimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki so mu predstavile svoje izkušnje dela z ranljivimi skupinami.

Predstavniki Slovenske Karitas so na srečanju s komisarjem Sveta Evrope za človekove pravice marca opozorili predvsem na revščino, saj kot opaža komisar v poročilu, je »število revnih v Sloveniji od leta 2008 naraslo, še posebej se je v revščini znašlo veliko otrok iz socialno ogroženih družin, starejših, dolgotrajno brezposelnih in delavcev z minimalno plačo«. Zato je Karitas poudarila potrebo po uveljavitvi posebnih olajšav tudi za osebe z minimalno plačo in upokojence.

Nato je opozorila na bivanjske pogoje, kjer bi morala država s sistemskimi ukrepi ustvariti okolje za podnajemniška stanovanja z dostopno ceno, ki so jo zmožne pokriti družine z minimalnimi plačami.

Zaradi dolgih čakalnih vrst v zdravstvu pri mnogih revnih in še posebej starejših bolezen hitro napreduje. Ne morejo se posluževati plačljivih specialističnih pregledov. Tak primer je z doplačili tudi področje zobozdravstva. Še posebej, če živijo sami, so starejši z nizkimi pokojninami zelo ogroženi, kar se še stopnjuje v primeru bolezni ali invalidnosti, so zapisali na Karitas ob izdaji Muižnieksovega poročila.

Kot težavno so navedli tudi pomanjkanje programov opolnomočenja za trajno brezposelne. Po mnenju strokovnih delavcev Karitas je treba tudi zakonsko izboljšati pogoje za delo pri nižje plačanih delih. Delavci so nemalokrat soočeni s stalnim in velikim obsegom nadurnega dela - tik pod dovoljenim, nerazumno fleksibilnim delovnim časom, ki vključuje vikende, del noči ali cele noči pa dejavnost ni nujno potrebna za zdravje, oskrbo ali zaščito premoženja; večkratnim podaljševanjem pogodb za nekaj mesecev in prisilo v delo preko s.p..

V sklepu generalni tajnik Karitas Imre Jerebic še povzame, da izboljšanje gospodarskega stanja in drugi pozitivni kazalci ne rešujejo navedenih težav, ki revne delajo še revnejše in socialno izključene še bolj izključijo. Tako Karitas tudi poziva k nujnemu dvigu minimalne plače in minimalnih pokojnin.


Ne spreglejte: