Ljubljana, sreda, 20. junij 2018, 01:50

Iz kakšne snovi naj bosta kruh in vino za evharistijo?

Evharistija
Foto © Radio Vatikan

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je po naročilu svetega očeta na škofe naslovila Okrožnico o kruhu in vinu za evharistijo.

Najprej poudari, da danes ponekod za izdelavo kruha in vina za evharistijo ne skrbijo več redovne skupnosti, ampak ju je moč dobiti tudi v veleblagovnicah, drugih trgovinah in preko interneta. Da bi se izognili dvomom o snovi za sveto evharistijo Dikasterij ordinarijem predlaga, naj podajo smernice, npr. zagotavljanje snovi za evharistijo preko ustreznih certifikatov.

Kongregacija za nauk vere je poleg tega določila, da se snov za evharistijo, ki je izdelana z genetsko spremenjenimi organizmi, lahko smatra za veljavno snov.

Izdelovalci kruha in pridelovalci vina za obhajanje pa morajo gojiti zavedanje, da je njihova dejavnost namenjena za evharistično daritev, kar terja njihovo poštenost, odgovornost in usposobljenost.


Ne spreglejte: