Ljubljana, sreda, 20. junij 2018, 01:50

Požar v Kemisu: Zrak brez posledic, Tojnica trajno onesnažena

Požar Kemis - foto: Naš časopis
Foto © Naš časopis

"Nacionalni inštitut za javno zdravje predlaga povečan nadzor obremenjenosti ljudi zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem na vrhniškem koncu."

Medresorska skupina za usklajevanje odpravljanja posledic požara v Kemisu je objavila končno poročilo. Ugotovila je, da požar ni trajno poslabšal kakovosti zraka, so pa sedimenti in bregova Tojnice trajno onesnaženi. Nacionalni institut za javno zdravje predlaga povečan nadzor obremenjenosti ljudi zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem na vrhniškem koncu, a ne le zaradi požara v Kemisu.

Agencija za okolje trdi, da požar v Kemisu ni imel dolgoročnega vpliva na kakovost zraka; sedimenti in brežine Tojnice pa ostajajo trajno onesnaženi, potrebna bo sanacija. Okoljska inšpekcija ni podala zahteve za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis, trenutno pa na Vrhniki ne obratuje.

Poveljnik republiškega štaba za civilno zaščito Srečko Šestan: »Jaz sem prepričan, da ta požar, tako kot je izgledal hud, vseeno ni bilo tako hudo. Seveda so izjema Tojnica in določene stvari, ki se bodo, jaz upam, s sanacijo popravili do te mere, da bodo sprejemljivi za okolje. Po analizah se ni treba bati za neko akutno, ali pa za neko večjo nevarnost za zdravje. Seveda pa bo bio monitoring pokazal, če je temu res tako«, še dodaja Šestan.

Po besedah namestnika generalnega direktorja urada Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Jerneja Drofenika je bila glavna težava v tem, da niso vedeli, kaj je sploh gorelo, in kaj naj iščejo v vzorcih. Na ta račun so izgubili več dni. Nato so vendarle izvedli 27 vzorčenj travinja in živil rastlinskega izvora, pozitiven pa je bil samo en vzorec, ki so ga odvzeli neposredno v bližini požara. Kot pravijo, bodo aktivnosti nadaljevali še naprej in spremljali možne posredne učinke onesnaženja na tem območju, predvsem mleka.

Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem predlaga povečan nadzor obremenjenosti ljudi zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem na vrhniškem koncu, a ne le zaradi požara v Kemisu. Vodja inštituta za medicino dela Metoda Dodič Fikfak pa je povedala, da ima od pet do deset odstotkov gasilcev, ki so požar gasili, težave, ki jih lahko pripisujejo tudi izpostavljenosti požaru. Njihovo zdravstveno stanje bodo spremljali še naprej.


Ne spreglejte: