Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 04:45

Natečaj SSK za mlade zamejce in izseljence

SSK, Svetovni slovenski kongres
Foto © SSK

Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa SSK je s pomočjo Urada za Slovence po svetu pripravila nagradni natečaj za izvirno izražanje mladih slovenskih rojakov iz zamejstva in sveta.

Razpis natečaja

1. KAKO SODELUJEM: V letu 2017 lahko sodelujete v dveh različnih kategorijah (vsebinsko se mora delo skladati s temo natečaja iz točke 3):

POEZIJA (1. kategorija): še neobjavljena avtorska pesem

in FOTOGRAFIJA (2. kategorija): fotografija v maksimalni velikosti do 2000 slikovnih pik po daljši stranici. Velikost datoteke v formatu JPEG naj ne presega 3 MB.

2. SODELUJOČI: Na natečaju v letu 2017 lahko v kategoriji poezija sodelujejo slovenski rojaki, ki so bili rojeni ali živijo (imajo stalno prebivališče) izven Republike Slovenije do dopolnjenega 40. leta starosti. V kategoriji fotografija je starostna meja postavljena malo nižje; sodelujejo lahko do dopolnjenega 30. leta starosti.

3. TEMATIKA: Tema v obeh kategorijah v letu 2017 je »Moje vezi s Slovenijo«. Avtorski izdelek mora odražati ljubezen in odnos do Slovenije, ki vzpostavlja razmišljanje o vlogi slovenstva ter opredeljuje položaj posameznika slovenske skupnosti.

4. PRIJAVA NA NATEČAJ: Sodelujoči na natečaju naj do 15. oktobra 2017 pošljejo še neobjavljeno avtorsko delo (pesem oz. fotografijo) označeno s šifro avtorja (poljubno šifro si izbere avtor sam). Gradivo pošljete na elektronski naslov slovenska.konferenca@slokongres.com z zadevo: NATEČAJ SSK – KATEGORIJA (1 ali 2 - za določitev kategorije glej točko 1 tega razpisa). Avtorji naj hkrati v ločeni datoteki (priponki) pošljejo še ime in priimek, letnico rojstva, svoj naslov, e-naslov, telefon in šifro (ta naj bo enaka šifri avtorja, ki je na avtorskem delu!) z oznako: Natečaj SSK - šifra.

5. NAGRADE: Nagrade v 1. kategoriji (POEZIJA): prva nagrada znaša 150 €, druga nagrada 100 €, tretja nagrada 50 €. Nagrade v 2. kategoriji (FOTOGRAFIJA): prva nagrada: 150 €, druga nagrada 100 €, tretja nagrada 50 €. V obeh kategorijah bodo podeljene tudi knjižne nagrade.

6. ZAKLJUČNA PRIREDITEV: Vsi sodelujoči na natečaju bodo prejeli vabilo na zaključno slovesnost. Predstavitev nagrajencev in njihovih del bo na slavnostni podelitvi nagrad v začetku decembra 2017 v prostorih SSK v Ljubljani.

7. OBJAVA DEL

Vsi sodelujoči na natečaju z udeležbo na natečaju pristajajo na nehonorirano objavo poslanih avtorskih del.


Ne spreglejte: