Ljubljana, petek, 25. maj 2018, 12:56

Muzeji in spregledana preteklost

0:00
0:00
Mednarodni dan muzejev
Foto © ARO

"Muzeji že dolgo niso več speče institucije. Danes nudijo številna doživetja in izkušnje, ki vključujejo različna čutila."

Mednarodni dan muzejev je danes. Muzeji imajo ključno vlogo pri ustvarjanju in predstavljanju kulturne dediščine ter razumevanju spregledane zgodovine. Letošnja tema se osredotoča na vlogo muzejev kot nosilcev sprememb v družbi in spodbujevalcev dialoga o večplastnem razumevanju časa. Muzeji so prostor medkulturnega dialoga in so v funkciji družbe.

Mednarodni muzejski svet ICOM je že leta 1979 zaznamoval 18. maj kot Mednarodni dan muzejev, z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto se temu prazniku pridružuje več muzejev, tudi slovenskih. Mednarodni muzejski dan praznujejo v več kot 35.000 muzejskih institucijah v več kot 140 državah sveta. Med njimi tudi Slovenija s svojo mrežo raznolikih muzejev.

Mednarodni muzejski dan MMD 2017 se letos posveča temi Muzeji in spregledana preteklost: Nepovedano v muzejih.

Odkrivanje »spornih, nerazumljenih, bolečih« zgodovin in povedati neizrekljivo je danost, ki jo muzeji imajo in istočasno dolžnost, ki jo kot aktivni soustvarjalci družbe morajo izpolniti. Spodbujajo lahko k mirnemu reševanju travmatične zgodovine, s posredovanjem znanj pa ponujajo razumevanje preteklega iz več zornih kotov.

Mednarodni muzejski dan
Mednarodni muzejski dan

Moč in prednost muzejev in galerij pri tem je, da muzejske zbirke lahko ponudijo refleksije spominov in različne predstavitve interpretacij preteklosti. Ta dan bo torej priložnost, da muzeji pokažejo, kako se soočajo s konceptom neizrekljivega v muzejskih zbirkah in spodbujajo obiskovalce k razmišljanju zunaj lastnih individualnih izkušenj. Z osredotočanjem na vlogo muzejev kot središč za spodbujanje miroljubnih odnosov med ljudmi razpisana tema poudarja, da je sprejetje »oporekane« zgodovine prvi korak k snovanju skupne prihodnosti v duhu sprave.

Tematski mednarodni muzejski dan vsako leto združuje preko 35.000 muzejskih institucij v več kot 140 državah sveta. Pridružuje se jim tudi Slovenija z velikim naborom sodelujočih muzejev in galerij. Po vsej Sloveniji danes muzeji in galerije obeležujejo mednarodni muzejski dan s prostim vstopom in obilico raznovrstnih dogodkov.

Program slovenskih muzejev lahko najdete tukaj.

Dr. Tanja Roženbergar
Dr. Tanja Roženbergar

Dr. Tanja Roženbergar: »Mednarodni muzejski dan je globalni praznik, ko na isti dan praznujejo vsi muzeji sveta. Tudi slovenski muzeji se že od devetdesetih let naprej pridružujejo, smo del svetovne družbe, kar je za nas, ki smo manjša muzejska pokrajina, pomembno in zanimivo. Cilj je popularizacija muzejev, da muzeji opozorijo nase, da pokažejo še kaj večjega in posebnega, pripravljajo vrsto dogodkov. Muzeji že dolgo niso več speče institucije, so daleč od tega. So interaktivni, ekskluzivni, strmijo in težijo k novim težnjam. Obiskovalci so dostikrat presenečeni, kaj vse nudijo in kaj vse v muzeju lahko doživijo. Muzej ni več samo razstava, muzeji danes nudijo doživetja in izkušnjo, ki vključujejo različna čutila.«


Ne spreglejte: