Ljubljana, ponedeljek, 21. maj 2018, 01:24

SSK vabi na tabor slovenskih otrok

Svetovni slovenski kongres SSK pripravlja že 22. Tabor slovenskih otrok. Tako kot lani bodo tudi letos spoznavali severozahodni del Slovenije.


NSKS izraža podporo Florijanu Lipušu

Narodni svet koroških Slovencev NSKS v zvezi z vidno dvojezičnostjo v občini Žitara vas izreka polno podporo pisatelju Florjanu Lipušu, ki bil z vrnitvijo častnega občanstva „zelo jasen v svoji drži proti nestrpnosti in politični ignoranci“. NSKS je od vsega začetka podpiral tudi prizadevanja krajana Franca Kukovice.


Za boljše poznavanje zamejstva in izseljenstva

V oddaji Slovencem po svetu in domovini smo predstavili sedem mladih raziskovalcev, ki so v preteklem tednu prejeli nagrade za najboljša raziskovalna dela s področja zamejstva in izseljenstva. Njihova dela odlikuje celosten pristop, objektivnost, visoka uporabnost, inovativnost, sistematičnost, preglednost ... Bomo z njimi več in bolje poznali zamejsko in izseljensko stvarnost?


Slovesna podelitev nagrad natečaja USZS

V Vili Podrožnik v Ljubljani je včeraj (18. aprila 2018) potekala slovesna podelitev nagrad 16. nagradnega natečaja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ob zaključku za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja slovenskega izseljenstva in zamejstva.


Začetek šolskega leta v Argentini

Polni novih moči in zagona so v Argentini začeli s poukom v sobotnih slovenskih šolah in tudi v Srednješolskem tečaju ravnatelja Marka Bajuka. O tem pišejo v tedniku Svobodna Slovenija iz Buenos Airesa.


Novice iz Clevelanda

To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga, je odpev psalma na velikonočno nedeljo in v velikonočni osmini. Ne samo velika noč, toda celotno velikonočno tridnevje je bilo zaznamovano s pobožnostjo v naših župnijah tu v Clevelandu.


16. Koroški kulturni dnevi v Ljubljani

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani in Klub koroških Slovencev v Ljubljani v sodelovanju z osrednjima koroškima kulturno-prosvetnima organizacijama, Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosvetno zvezo, tudi letos pripravljata Koroške kulturne dneve v Ljubljani.


Velika noč v Lemontu

Ohranjanje običajev je prisotno v pripravi na veliko noč in praznovanje praznike med rojaki v Lemontu pri Chicagu v ZDA. Več nam je povedal frančiškanski pater Metod Ogorevc.


Krst pri Savici

Krščanska kulturna zveza KKZ in župnija Bilčovs sta pripravila recital Krst pri Savici. Režiser je Aleksander Tomaier, ob spremljavi klavirskega virtuoza Tonča Feiniga nastopa Janko Krištof. Premiera bo ta petek v Bilčovsu na avstrijskem Koroškem, sledilo bo še pet ponovitev.


Velika noč v Montrealu

O pripravah na veliko noč in o praznovanju nam je pisal župnik slovenske župnije sv. Vladimirja v Montrealu v Kanadi Franc Letonja.


Novejše novice | Starejše novice