Ljubljana, sobota, 26. maj 2018, 10:21

Pomlajeno predsedstvo Katoliške akcije

Novo vodstvo Katoliške akcije v krški škofiji
Foto © Katoliška akcija

Katoliška akcija v krški škofiji je na nedavnem občnem zboru izvolila svoje predsedstvo, ki ga je potrdil tudi škof Alois Schwarz. Velikih sprememb ni, je pa prišlo do pomladitve.

Katoliška akcija v krški škofiji na avstrijskem Koroškem je skupnost laikov, ki pripravlja kulturne in izobraževalne programe za otroke, mladino, žene, moške, družino in starejše ljudi. Izziv posebne vrste vidi v krepitvi sožitja med narodnostnima skupinama na Koroškem. Slovenski oddelek Katoliške akcije je bil ustanovljen leta 1965 na pobudo dr. Vinka Zwittra.

Za predsednico Katoliške akcije bila znova izvoljena Ani Boštjančič. Kot podpredsednika pa jo podpirata Marija Gruškovnjak in Christian Urak. Da je podpredsedniško mesto prevzel mladi študent Christian Urak iz Št. Primoža, je znamenje, da si želi Katoliška akcija v prihodnje še močnejšega povezovanja in sodelovanja z mladimi, piše na spletni strani Katoliške akcije.

Njen duhovni asistent je dekan Janko Krištof.

Škof Alois Schwarz se je v pismu vsem, ki prevzemajo soodgovornost v okviru Katoliške akcije, zahvalil za njihovo pripravljenost in jim želi obilo božjega blagoslova. Posebej se je škof zahvalil Francu Valešku za minulo delovanje v predsedstvu Katoliške akcije. Iskrena zahvala velja tudi dolgoletnemu duhovnemu asistentu Katoliškega ženskega gibanja Hermanu Kelichu ter Mariji Wakounig, dolgoletni predsednici in odbornici Katoliške akcije in predsednici Referata za družine.

Odbor Katoliške akcije 2017
Odbor Katoliške akcije 2017

Novi podpredsednik Christian Urak se predstavlja

Christian Urak
Christian Urak

Rodil sem se leta 1989 v fari Št. Vid v Podjuni. Od malih nog naprej se navdušeno vključujem v farno življenje. Versko so me predvsem krepili starši in stari starši. Prva konstantna pot v mojem življenju je pot vere. Druga pot, ki vodi do danes paralelno k prvi, je delo na domačiji, kjer že od mladih dni rad pomagam. Tam sem se navadil fizičnega dela z rokami, vzljubil naravo, ročno delo in stroje, ki olajšujejo delo. Delo na kmetiji rad povezujem z naravoslovjem.

Ti dve poti sta se križali v mojem življenju, kar je tudi tehtni vzrok, da sem se odločil za študij fizike in teologije. Kar na prvi pogled zveni nasprotno, mi je uspelo dobro povezati.

V prihodnosti hočem poučevati fiziko ter verouk, ker rad delam z mladimi. Poleg predmetov pa hočem posredovati lepote sveta in življenja. Svet in življenje je treba sčititi.

Zelo me veseli, da sem se vključil v odbor Katoliške Akcije. Dobro ustreza moji poklicni predstavi. Svojo nalogo kot podpredsednik v odboru zaenkrat v prvi vrsti vidim v podpori predsednice ter mladinske referentke.


Ne spreglejte: