Ljubljana, sobota, 23. junij 2018, 19:23

Število katoličanov narašča, upada število duhovnikov

Zemlja
Foto © Wikipedia

Število katoličanov še naprej narašča, je razvidno iz najnovejšega Cerkvenega statističnega letopisa, ki zajema podatke za leto 2015. V primerjavi z letom prej nas je približno en odstotek več - skoraj milijardo in 300 milijonov oziroma 17,7 odstotkov vsega svetovnega prebivalstva. Nadaljuje pa se upadanje duhovniških poklicev in števila redovnic.

Največ katoličanov živi v Braziliji, Mehiki, na Filipinih, v ZDA, Italiji, Franciji, Kolumbiji, Španiji, Demokratični republiki Kongo in Argentini. V teh desetih državah živi kar 56 % vseh katoličanov na svetu.

V obdobju med letoma 2010 in 2015 se je delež katoličanov povečal za 7,4 odstotka, od tega največ v Afriki – za skoraj 20 odstotkov, kar je tudi več, kot je rast svetovnega prebivalstva. V Evropi, v obeh Amerikah ter v Aziji je rast oziroma upad katoličanov sovpadala z rastjo oziroma upadom celotnega prebivalstva.

Na svetu tako živi 1.285 milijonov katoličanov, od tega jih v Evropi živi 22,2 %, v Severni in Južni Ameriki 49 %, 17,3 % v Afriki, 11 % v Aziji, manj kot odstotek pa v Oceanskih državah.

Število duhovnikov je močno upadlo zlasti v Evropi, ki v primerjavi z letom 2014 beleži

2.500 duhovnikov manj. To ima posledice tudi za vernike – v letu 2010 je na vsakega duhovnika tako prišlo 2.900 vernikov, leta 2015 pa se je ta številka povzpela že na 3.100, kar najbolj občutijo v Ameriki, kjer je situacija najbolj kritična, saj na vsakega duhovnika pride več kot 5.000 vernikov. V Evropi imamo kljub upadu duhovnikov še vedno najboljše razmerje med številom duhovnikov ter vernih laikov, saj na vsakega duhovnika pride približno 1.600 vernikov.

Iz cerkvene statistike pa je razvidno, da je Afrika zemljepisno območje z največjim potencialom«, za njo je Azija. Obe celini skupaj imata več kot polovico izmed vseh semeniščnikov po vsem svetu.


Ne spreglejte: