Ljubljana, sobota, 20. april 2019, 10:26

Velika noč v Buenos Airesu

Veliki teden v Argentini
Foto © Svobodna Slovenija

Vrednota družine, božje usmiljenje in fatimska obletnica so bili v ospredju letošnjega praznovanja velike noči med rojaki v argentinskem glavnem mestu. Pogovarjali smo se s slovenskim duhovnikom Francijem Cukjatijem.

Tudi v Argentini je zdaj jesen, po pepelnici so šele začeli s poukom v slovenskih šolah, kjer je tudi potekala priprava slovenskih otrok na veliko noč. V postnem času, še posebej pred cvetno nedeljo, so za otroke imeli spovedovanje po slovenskih središčih.

Za cvetno nedeljo so tudi tokrat otroci z mamicami in starimi mamami pripravili butarice, nekaj jih je bilo tudi za prodajo. Po vseh slovenskih domovih v Buenos Airesu in tudi drugod po Argentini je bila v velikem tednu duhovna obnova, na voljo za spoved je bil duhovnik od drugod.

Obredi velikega tedna so potekali v cerkvi Marije Pomagaj v Slovenski hiši, tudi tam je bila v četrtek in petek priložnost za spoved, v petek so imeli mladi še posebno pobožnost križevega pota. Na veliko noč so svete maše potekale po krajevnih domovih.

Zelo lepo običaj je blagoslov jedil, tudi Argentinci, še posebej tisti iz mešanih zakonov, občudujejo slovenske butarice in pirhe, saj oni tega ne poznajo. Za cvetno nedeljo mladi naredijo večjo butarico, k blagoslovu zelenja pa pridejo v narodni noši, to pritegne še večjo pozornost drugih narodov.

Ne spreglejte: