Ljubljana, četrtek, 19. april 2018, 11:52

Dve odlikovanji za Dom Sodalitas v Tinjah

Dom v Tinjah
Foto © Matjaž Merljak

Katoliški dom prosvete Sodalitas iz Tinj na avstrijskem Koroškem je v zadnjem času prejel dve odlikovanji oz. priznanji: v okviru posveta LLLplus: „Bildung im Alter: Vielfalt und Innovation“ (Izobraževaje v starosti: raznolikost in inovacija) je prejel odlikovanje za primere dobre prakse v izobraževanju v starosti, zdaj pa je tudi med prejemniki priznanja Naša Slovenija, ki ga podeljuje Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura–natura.si.

Po nalogu avstrijskega ministra za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Aloisa Stögerja je skupina izvedencev preverila sedemindvajset projektov - primerov dobre prakse za izobraževanje v starosti, s priznanjem, oz. certifikatom pa je odlikovalo deset projektov, med katerimi je tudi tinjski projekt „V gibanju starati – Altern in Bewegung“ iz leta 2015.

V Katoliškem domu prosvete v Tinjah pobude vodi izobraževalni referent Daniel Sturm, je za slovenski spored ORF v Celovcu dejal, da dejavnosti oz. pobude za starejše oz. kar najvišjo stopnjo življenjske kvalitete do visoke starosti opravljajo že dolgo časa.

Ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov s svojimi aktivnostmi prispeva svoj delež, da lahko ljudje čim bolj samostojno oblikujejo življenje in osebnost, ter se socialno udeležujejo, je zapisano v sporočilu za medije. Za Katoliški dom prosvete v Tinjah je certifikat socialnega ministrstva prevzel izobraževalni referent Daniel Sturm. Priznanje sprejema kot podporo in spodbudo, kakor pravi.

Odbor za izbor prejemnikov priznanja Naša Slovenija 2016, ki ga je že tretje leto zapored vodila predsednica, etnologinja in narečjeslovka Herta Maurer Lausegger, je oddal sedemnajst predlogov, ki so na osnovi razpisa prispeli na naslov gibanja. V četrti kategoriji je priznanje prejel tudi projekt „Izobraževanje, usposabljanje, osveščanje“ Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah. Svečana podelitev priznanj bo v soboto, 6. maja 2017, ob 10. uri v Kulturnem domu v Vipavi.


Ne spreglejte: