Ljubljana, nedelja, 27. maj 2018, 07:32

Pred 100 leti se je rodil p. Lojze Štrubelj

p. Lojze Štrubelj (1917 - 2004)
Foto © župnija Dravlje

V župniji Šmarje-Sap se danes spominjajo svojega rojaka, v Dravljah pa svojega prvega župnika p. Alojzija (Lojzeta) Štrublja. Rodil se je namreč 20. aprila 1917 v Paradišču pod Magdalensko goro. V Dravljah so mu ob 100. obletnici rojstva že februarja posvetili tako imenovani »Draveljski večer«.

P. Lojze Štrubelj, rojen med prvo svetovno vojno, je odraščal v družini dvanajstih otrok. Maturiral je na škofijski gimnaziji v Šentvidu. Teološko fakulteto je začel v Ljubljani, po vstopu v jezuitski red pa je odšel v Zagreb v noviciat. Tam je končal tudi študij teologije. Vmes je bil dve leti vzgojitelj dijakov v Travniku v Bosni. Po duhovniškem posvečenju v Zagrebu avgusta 1947 se je vrnil v Slovenijo. Najprej je vodil župnijo v Brezju pri Mariboru, bil leta 1955 premeščen na Bogenšperk, leta 1961 pa v Dravlje. Vmes je bil trikrat zaprt zaradi vodenja ljudskih misijonov oziroma vznemirjanja državljanov, najdlje za 18 mesecev. V Dravljah je prevzel vodenje novoustanovljene župnije. Nadškof Vovk ga je ob umestitvi na kratko predstavil kot moža molitve in dodal: »Ne bom ga preveč opisoval, sami ga boste spoznali.« Začetki so bili težki, saj so ga skušali pregnati tudi s streljanjem nanj. P. Štrubelj je obnovil cerkev sv. Roka, gradil župnišče in v duhu koncila poskrbel za bogato pastoralno življenje. Gradnjo nove cerkve je zaradi slabega zdravja prepustil svojemu nasledniku. Zgodovino župnije je predstavil v delu »Iz starih korenin novo drevo«. Uredil in večinoma sam je napisal tudi zbornik o Zavodu sv. Stanislava oziroma škofijski gimnaziji z naslovom »Še vedno živo drevo«. Umrl je 22. decembra 2004.


Ne spreglejte: