Ljubljana, nedelja, 22. april 2018, 01:17

Svetovalnica: Če želite raziskati svoje družinsko drevo, začnite takoj

0:00
0:00
Peter Hawlina
Foto © Rok Mihevc

"Živi viri niso večni, zato začnite raziskovati takoj."

V tokratni Svetovalnici smo govorili o izdelovanju družinskega drevesa, kako se lotimo raziskovanja družinskih vezi, kako pomembni so viri in katere sploh lahko uporabimo. Danes se veliko najde tudi na spletu, a naš sogovornik, predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter Hawlina poudarja uporabo še živih ustnih virov.

Ko se nekdo odloči, da bo začel iskati podatke, kje naj začne in kako naj nadaljuje?
»Če je izčrpal to, kar sam ve, kaj vedo njegovi bližnji, informacije z nagrobnika, če je preiskal vse predale in omare, kjer je kakšen dokaz, ki se lahko uporabi pri dokumentiranju prednikov in sorodnikov, potem je edina pot arhiv. Največ podatkov je shranjenih v matičnih knjigah, ki so se vodile pri Rimo-katoliški cerkvi nekoč. Danes jo vodi civilna evidenca, ki ima tekoče podatke.«

Knjige so dobro ohranjene, v njih pa je veliko podatkov. Notri so zapisovali vsak krst, poroko in smrt. »Pri krstu so zapisani podatki tudi o očetu in mami, pri poroki so zapisani starši in to celo z dekliškim priimkom matere ženina in neveste. In prav to odpira pot v naslednjo generacijo. Vsi vemo, kdo so naši starši, stari starši, težave pa se pričnejo že pri dekliških priimkov naših babic. V naslednji generaciji pa se ponavadi čisto ustavi. To pa budi radovednost in nas vabi k temu, da jo potešimo.« Potrebno si je vzeti čas in poskusiti raziskati, kar je še razpoložljivo.

Viri so različni, predvsem gre za žive vire, dokumente zapiske, matične knjige,... »Začeti pa moramo takoj, predvsem pri živih virih. Arhivski bodo počakali, čeprav tudi ti počasi propadajo. Celo nagrobni spomeniki imajo kratko življenjsko dobo, a pri tem radi zamenjamo grob in nagrobnik.« Pisni viri obstajajo vsaj približno od 16. stoletja naprej. Vodenje matičnih knjig je bilo namreč obvezno vpeljano s strani Cerkve. Vsaka škofija pa je preverjala pravilnost zapisov teh knjig.«

Pri tem delu sta potrebna natančnost in popolnost. Če so vsi podatki popolni, torej ime, priimek, dekliški priimek, datum in kraj rojstva, poroke, smrti, to pomeni, da je tvoje delo dobro opravljeno in že na prvi pogleda vpliva neko zaupanje in lahko se tudi zaneseš na te podatke. Računalniški program je bolj produktiven in bodo v takem primeru informacije ostale tudi za več različnih uporabnikov.


Ne spreglejte: