Ljubljana, ponedeljek, 28. maj 2018, 12:01

Javni zdravstveni zavodi: Ob rdečih številkah tudi pozitivne zgodbe

Pri zdravniku
Foto © ingimage

Več javnih zdravstvenih zavodov je v preteklih dneh javno razgrnilo rezultate lanskega poslovanja. Poročali smo že, da jih je 22 leto končalo v rdečih številkah, med njimi ljubljanski klinični center. Po drugi strani se nekateri javni zdravstveni zavodi lahko pohvalijo z ustvarjenim presežkom prihodkov nad odhodki, med njimi je izolska bolnišnica.

Zaskrbljujoč je rezultat poslovanja ljubljanskega kliničnega centra, ki je lani zabeležil skoraj 25 milijonov evrov in pol izgube. Svet zdravstvenega zavoda je vodstvu že naložil pripravo ustreznih ukrepov, pričakuje, da bodo stabilnost zagotovili že letos. Generalni direktor osrednje zdravstvene ustanove v Sloveniji Andraž Kopač je ob tem pojasnil, da so lani z izpeljavo nekaterih racionalizacij sicer dosegli tudi prihranke, a se za bolj drastične ukrepe niso odločili, saj bi z njimi utegnili zmanjšati obseg in kakovost storitev za bolnike.

Slovenjgraška bolnišnica je lansko leto končala z 781.000 evri primanjkljaja. "Bolnišnica je lani povečala prihodke v primerjavi z letom 2015 in glede na načrt. Po drugi strani so narasli tudi odhodki," je pojasnil predsednik sveta tega zdravstvenega zavoda Ksandi Javornik. Poslovanje je bremenil predvsem urgentni center oziroma njegovo neurejeno financiranje.

Tudi v novomeški bolnišnici je veliko težav in izgubo povzročilo delovanje pred dobrim letom odprtega urgentnega centra, kamor se je usmeril velik del pacientov iz Posavja, s Kočevskega in delno tudi z ljubljanskega območja. "Lani smo v urgentnem centru naredili namesto načrtovanih in plačanih 44.000 obiskov kar 64.000 obiskov, torej za 50 odstotkov več, kot smo imeli zagotovljenega in plačanega programa. Iz tega naslova smo ustvarili skoraj milijon evrov izgube," je sporočila direktorica Milena Kramar Zupan. To so skušali zajeziti s pozitivnim poslovanjem in zastavljenimi sanacijskimi ukrepi, kar jim je tudi uspelo, saj leto 2016 končali le s 170.000 evri izgube.

Dobiček je medtem zabeležila izolska bolnišnica - znašal je 485.000 evrov. Njen direktor Radivoj Nardin je opozoril, da so tam vseeno zaposlovali zelo racionalno.

Z dobičkom v lanskem letu se prav tako lahko pohvali zdravstveni dom iz Šmarij pri Jelšah - ta je znašal skoraj 150.000 evrov. Po besedah vršilke dolžnosti direktorice Irene Nunčič so zaposlili 25 zdravstvenih delavcev, med njimi dva zdravnika. Ob močnejši kadrovski strukturi so se lotili tudi mnogih naložb v opremo in obnovo prostorov v zdravstvenih postajah Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Rogatec.


Ne spreglejte: