Ljubljana, četrtek, 19. april 2018, 11:47

Ste naši in pomembni za Slovenijo

Seminar za učitejlice, foto © Matjaž Merljak
Izseljenske učiteljice
Foto © Matjaž Merljak

"Več v oddaji Slovencem po svetu in domovini 5. februarja 2017 ob 17. uri."

Na Bledu in v Ljubljani je od 24. januarja do 2. februarja 2017 potekal seminar za učiteljice in učitelje sobotnih šol, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini v čezoceanskih državah. Program seminarja so pripravili Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. Udeležilo se ga je 17 učiteljic in en učitelj iz Argentine, Brazilije, ZDA in Avstralije. Obiskal jih je tudi minister Gorazd Žmavc.

Na zaključnem srečanju so udeleženci v kratkem programu povzeli vsebino in program desetdnevnega seminarja. Marko Koprivc z ministrstva se jim je zahvalil, ker skrbijo, da se slovenski jezik v čezocenaskih državah ohranja in se bo prenašal na mlajše rodove, brez vsa tega ne bi bilo in brez tega ne bi bilo slovenstva v teh krajih. Eva Jurman z zavoda za šolstvo je dejala, da je v slovenskih skupnostih na tujem dovolj moči, ki ohranjajo stik s slovenskim jezikom in kulturo ter nasploh Slovenijo. Zaželela je, da bodo znanja uporabili koristno in jih posredovali kolegom, ki se seminarja niso mogli udeležiti. Ponudila jim je možnost pomoči pri pridobivanju gradiva za svoje delo.

Irena Urbančič Poglajen se je v imenu udeležencev iskreno in globoko zahvalila za povabilo, izredno dobro organizacijo in temeljito, pestro in vrhunsko izvedbo programa in financiranje tako pomembnega projekta. "Obogatili smo se prav ob vsakem programu ... Pomnožili ste nam naše znanje in navdušenje, kar bomo še z večjo vnemo, odgovornostjo in predvsem z ljubeznijo prenesli našim učencem," je še naglasila.

Eva Jurman in Marko Koprivc
Eva Jurman in Marko Koprivc

Na seminarju so se udeleženci v prvem tednu uvodoma seznanili z razumevanjem in posredovanjem kulturne dediščine Slovenije, spoznali rabo spletnih portalov pri pouku slovenščine ter nadgradili znanje slovničnih struktur. Sledila je delavnica o pripovedovanju slovenskih pravljic in predstavitev pouka slovenščine v spletnih učilnicah.

V sklopu seminarja so učitelji obiskali tudi Zvezno gimnazijo in Zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu, kjer so hospitirali pri pouku ter si izmenjali mnenja, poglede in izkušnje z ravnateljico in učitelji. Sprejel jih je tudi ravnatelj Mladinskega doma, v katerem deluje dvojezični vrtec in kjer se nahaja največja slovenska knjižnica na avstrijskem Koroškem.

V drugem tednu so se seznanili z metodami za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika, s sodobnimi didaktičnimi gradivi, knjižnimi novostmi in sodobno slovensko književnostjo. Prav tako so pridobili spretnosti za vključevanje slovenskega ljudskega izročila (igre, plesi in pesmi) v pouk. Predstavili so jim še, kako je organiziran dopolnilni pouk slovenščine v evropskih državah.

Zavod za šolstvo je pri pripravi programa upošteval jezikovno znanje, izobrazbo, pedagoške izkušnje ter konkretne potrebe učiteljev pri delu v razredu in v slovenski skupnosti. V desetih dneh so udeleženci ob bogatem kulturnem programu doživeli tudi današnji utrip Slovenije, ki ga bodo lahko prenesli tako najbližjim kot tudi svojim učencem.

Učiteljice v Celovcu
Učiteljice v Celovcu

 


Ne spreglejte: